Η Επιτροπή διευκολύνει την ασφαλή και διασυνοριακή πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα υγείας τους
6 Φεβρουαρίου, 2019
Ημερίδα «Τα εθνικά θέματα και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου»
11 Φεβρουαρίου, 2019

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας: η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδηγία με σκοπό τη δημιουργία πιο διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας, ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης. Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Χάρη στην πρωτοβουλία μας να εξασφαλίσουμε διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, θα προσφέρουμε προστασία σε περισσότερους εργαζομένους ανά την Ευρώπη —και ιδίως τον ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που δραστηριοποιούνται σε νέες μορφές απασχόλησης, όπως οι “ευέλικτες θέσεις εργασίας” (“flexijobs”) και οι συμβάσεις κατά παραγγελία, καθώς και τους οικιακούς βοηθούς.

Όλοι οι εργαζόμενοι —ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασής τους και τις ώρες εργασίας τους— θα γνωρίζουν από την αρχή της απασχόλησής τους ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν με τον εργοδότη τους πότε θα είναι διαθέσιμοι, καθώς και σχετικά με την προειδοποίηση που θα πρέπει να τους δίνεται. Οι κατά παραγγελία εργαζόμενοι δεν μπορούν πλέον να απολυθούν εάν αρνηθούν να εργαστούν εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος. Οι εργοδότες δεν μπορούν πλέον να εμποδίζουν τους εργαζομένους με σύμβαση μηδενικών ωρών εργασίας να απασχολούνται και σε άλλον εργοδότη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Ενρίκε Καλβέτ Τσαμπόν και τους σκιώδεις εισηγητές που διαπραγματεύτηκαν εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τη ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει πλέον να επιβεβαιωθεί γρήγορα. Θα έχει πολύ συγκεκριμένο, απτό και θετικό αντίκτυπο σε περίπου 200 εκατομμύρια εργαζομένους ανά την ΕΕ. Αυτό είναι το νόημα της κοινωνικής Ευρώπης.»

Επόμενα βήματα

Αυτή η προσωρινή συμφωνία πρέπει πλέον να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας αποτελεί επικαιροποίηση της αποκαλούμενης «οδηγίας για τη γραπτή δήλωση». Η οδηγία αυτή χρονολογείται από το 1991, αλλά από τότε ο κόσμος της εργασίας έχει εξελιχθεί σημαντικά. Η δημογραφική αλλαγή έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποικιλομορφία του ενεργού πληθυσμού, η ψηφιοποίηση έχει διευκολύνει τη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης και έχουν εμφανιστεί νέες και πιο ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Τα τελευταία χρόνια, 1 στις 4 συμβάσεις εργασίας αφορούσαν άτυπες μορφές απασχόλησης, δηλαδή όλες τις θέσεις εργασίας που δεν είναι πλήρους απασχόλησης και αόριστου χρόνου, από την «κλασική» εργασία μερικής απασχόλησης έως την κατά παραγγελία εργασία χωρίς διασφαλισμένο ωράριο.

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τον Δεκέμβριο του 2017 η Επιτροπή πρότεινε την πρωτοβουλία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να διευρυνθούν και να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις για ενημέρωση κάθε εργαζομένου σχετικά με τους όρους εργασίας του. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία νέων ελάχιστων προτύπων, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και όσοι εργάζονται με άτυπες συμβάσεις, επωφελούνται από μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και σαφήνεια όσον αφορά τους όρους εργασίας τους

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.