Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
13 Φεβρουαρίου, 2019
Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας  
14 Φεβρουαρίου, 2019

Η συμφωνία με τη Σινγκαπούρη θα δώσει ώθηση στο εμπόριο ΕΕ-Ασίας

Η εμπορική και η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης εγκρίθηκαν σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη ισχύος των τριών συμφωνιών, αφού θα δοθεί ώθηση στις οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και στη συνεργασία της με τη Σινγκαπούρη και ενισχυθεί η παρουσία τη ΕΕ στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Η έγκριση της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια ιστορική στιγμή. Πρόκειται για την πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για μια στενότερη σχέση μεταξύ της Ευρώπης και μιας από τις πιο δυναμικές περιοχές του κόσμου. Αναπτύσσουμε στενότερους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με φίλους και εταίρους οι οποίοι, όπως εμείς, πιστεύουν στο ελεύθερο, αμοιβαίο και βασιζόμενο σε κανόνες εμπόριο. Πρόκειται για μια ακόμη αμοιβαία συμφέρουσα συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συμφωνία που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, τους εργαζομένους, τους αγρότες και τους καταναλωτές, ενώ θα προωθήσει ταυτόχρονα τη συνεργασία και την πολυμερή προσέγγιση.»

Η Επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Σε καιρούς αβεβαιότητας, χρειαζόμαστε συμφωνίες όπως αυτές περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Θα βοηθήσουν την Ευρώπη και τη Σινγκαπούρη να ευημερήσουν, αφού θα ευνοήσουν το εμπόριο και θα ενισχύσουν μια ήδη ουσιαστική σχέση. Οι συμφωνίες θα ωφελήσουν εργαζομένους και αγρότες, καθώς και μικρές και μεγάλες εταιρείες και στις δύο πλευρές. Περιέχουν ισχυρή δέσμευση για τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα και για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, αυτό είναι ακόμη ένα σημάδι ότι το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, που βασίζεται σε κανόνες, έχει πλέον καθιερωθεί.»

Η Σινγκαπούρη είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, δεδομένου ότι το σύνολο των διμερών εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των αγαθών ξεπερνούν τα 53 δισ. ευρώ και οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ανέρχονται σε 51 δισ. ευρώ. Πάνω από 10.000 εταιρείες της ΕΕ είναι εγκατεστημένες στη Σινγκαπούρη και τη χρησιμοποιούν ως κόμβο για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της περιοχής του Ειρηνικού. Η Σινγκαπούρη είναι επίσης ο υπ’ αριθμόν ένα προορισμός για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ασία, καθώς οι επενδύσεις μεταξύ των δύο εταίρων αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια: τα συνδυασμένα διμερή επενδυτικά αποθέματα ανήλθαν σε 344 δισ. ευρώ το 2017.

Με βάση την εμπορική συμφωνία, η Σινγκαπούρη θα άρει όλους τους εναπομείναντες δασμούς για τα προϊόντα της ΕΕ και θα δεσμευτεί να διατηρήσει αμετάβλητη την αδασμολόγητη πρόσβαση που ισχύει σήμερα για όλα τα άλλα προϊόντα της ΕΕ. Η συμφωνία προβλέπει επίσης νέες ευκαιρίες για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες οικοσυστήματος, τα έργα μηχανικού, η πληροφορική και οι θαλάσσιες μεταφορές. Θα καταστήσει επίσης το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο προβλέψιμο. Η Σινγκαπούρη συμφώνησε επίσης να άρει ορισμένα εμπόδια στο εμπόριο, πέραν των δασμών, σε βασικούς τομείς, αναγνωρίζοντας για παράδειγμα τις δοκιμές ασφάλειας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα και για πολλές ηλεκτρικές συσκευές ή αποδεχόμενη ετικέτες που χρησιμοποιούν οι εταιρείες της ΕΕ για τα υφάσματα.

Η συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδύσεων, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα δικαιώματα της ΕΕ και της Σινγκαπούρης να θεσπίζουν κανονιστικές ρυθμίσεις και να επιδιώκουν στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Η συμφωνία θα αντικαταστήσει 12 υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συνθήκες μεταξύ των κρατών της ΕΕ και της Σινγκαπούρης με τη θέσπιση ενός σύγχρονου κοινού πλαισίου προστασίας των επενδύσεων και ενός ισορροπημένου Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων για την επίλυση των επενδυτικών διαφορών.

Με τις δύο αυτές συμφωνίες, η ΕΕ έκανε ένα σημαντικό άλμα προς την κατεύθυνση της θέσπισης υψηλών προτύπων και κανόνων για το εμπόριό της και τις επενδύσεις της στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι συμφωνίες προσφέρουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες, ενώ διασφαλίζουν παράλληλα τις δημόσιες υπηρεσίες και το δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν κανονιστικές ρυθμίσεις. Η εμπορική συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα εμπεριστατωμένο κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη που καθορίζει τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την εργασία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ των μερών· ενισχύει επίσης κοινές δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή.

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας

H ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, δήλωσε:«Η θετική με συντριπτική πλειοψηφία ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καλά νέα για την ενίσχυση των σχέσεων μας με τη Σινγκαπούρη. Στον σημερινό κόσμο χρειαζόμαστε εταίρους και φίλους που να σκέφτονται όπως εμείς. Η νέα μας συμφωνία θα μας επιτρέψει να βασιστούμε σ’ αυτό που έχουμε ήδη και θα μας ωθήσει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο για την επίτευξη των κοινών μας στόχων, τόσο ως προς τη διμερή ατζέντα όσο και για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.»

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ενισχύει την υπάρχουσα σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σινγκαπούρης και βασίζεται στην κοινή δέσμευση για την πολυμερή προσέγγιση και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει τη βάση για αποτελεσματικότερη διμερή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και της Σινγκαπούρης μέσω της ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου και της ενίσχυσης της συνεργασίας σε πολλούς τομείς μεταξύ άλλων την αειφόρο ανάπτυξη, τη δημοκρατία και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα, τις σχέσεις μεταξύ των μελών, την κοινωνία των πληροφοριών, τις ανταλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, καθώς και την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία των φυσικών πόρων, οι έξυπνες πόλεις και οι μεταφορές. Επίσης, θα ενισχύσει τη συνεργασία σε παγκόσμια ζητήματα, για τα οποία τόσο η Σινγκαπούρη όσο και η ΕΕ διαδραματίζουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο, και θα βοηθήσει στη συνεκτικότερη αντιμετώπισή τους.

Οι διαπραγματεύσεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ξεκίνησαν το 2005 και η ύπατη εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, και η ομόλογός της, υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Σινγκαπούρης, κ. Βίβιαν Μπαλακρίσναν, υπέγραψαν τη συμφωνία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ASEM στις 19 Οκτωβρίου 2018. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα πρέπει να κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προτού αρχίσει να ισχύει.

Επόμενα στάδια

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη υπέγραψαν την εμπορική και την επενδυτική συμφωνία στις 19 Οκτωβρίου 2018. Ύστερα από τη σημερινή ψηφοφορία, η εμπορική συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόλις η Σινγκαπούρη να ολοκληρώσει τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες και αφού οι δύο πλευρές ολοληρώσουν τις τελικές διατυπώσεις. Η συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων θα πρέπει να επικυρωθεί απ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες τους για να μπορέσει να αρχίσει να ισχύει.

Οι συμφωνίες, μόλις αρχίσουν να εφαρμόζονται, θα αποτελέσουν τον θεμέλιο λίθο μιας μελλοντικής διαπεριφερειακής συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και ολόκληρης της περιοχής του ASEAN.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.