Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker για το θάνατο του Διονύση Αρβανιτάκη  
18 Φεβρουαρίου, 2019
Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία σχετικά με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
20 Φεβρουαρίου, 2019

Πολιτική συνοχής μετά το 2020: προετοιμάζοντας τις μελλοντικές επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας

Σήμερα οι Eπίτροποι κα. Κρέτσου και κ. Αντρουκάιτις συγκέντρωσαν επαγγελματίες του τομέα της υγείας για να δρομολογήσουν διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τις μελλοντικές επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Στο πλαίσιο μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Επιτροπή με ενώσεις υγείας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης της Υγείας και η EuroHealthNet, οι επίτροποι εγκαινίασαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στα Πυρηναία, μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Ανακοίνωσαν επίσης ότι ο τομέας της υγείας θα είναι η φετινή νέα κατηγορία στα βραβεία RegioStars.

Ο Eπίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Βιτένις Αντρουκάιτις δήλωσε: «Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σχεδόν το 70 % των Ευρωπαίων θέλουν η ΕΕ να κάνει περισσότερα στον τομέα της υγείας. Ενεργώντας μέσω των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη διαφορά σε τοπικό επίπεδο, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και να αποδείξουμε ότι τα αιτήματα των Ευρωπαίων συμπολιτών μας εισακούγονται. Χαίρομαι επίσης για το γεγονός ότι η υγεία θα αποτελέσει νέα κατηγορία για τα βραβεία RegioStars. Αυτό αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι πρέπει και μπορούμε να υλοποιήσουμε την αρχή ‘υγεία σε όλες τις πολιτικές’ όπως ορίζεται στη Συνθήκη.»

Η Eπίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής στον τομέα της υγείας —ενωσιακά κονδύλια αξίας άνω των 4 δισ. ευρώ στον τρέχοντα προϋπολογισμό— αποτελούν πραγματικές εκφράσεις μιας Ευρώπης που προστατεύει. Η υγειονομική περίθαλψη εξελίσσεται και οι επενδύσεις της ΕΕ πρέπει να εξελιχθούν μαζί της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διοργανώσαμε αυτή τη συζήτηση με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, έτσι ώστε οι συστάσεις τους να χρησιμεύσουν ως πυξίδα για τον σχεδιασμό των επενδύσεων της ΕΕ στον τομέα της υγείας κατά την επόμενη δεκαετία.»

  • Μελλοντικές επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας:

Η συζήτηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα υγείας εξελίσσονται προς την κατεύθυνση περισσότερης εκπαίδευσης, προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών. Μετατοπίζονται επίσης από τη νοσοκομειακή και την ιδρυματική φροντίδα προς τη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και προς την ενσωμάτωση της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Με νέους στόχους πολιτικής που καθιστούν δυνατές ολοκληρωμένες επενδύσεις στον τομέα της υγείας, της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης, η πρόταση της Επιτροπής για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027 προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη στήριξη αυτών των αλλαγών.

Οι εξελίξεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν διαφορετικές επενδύσεις σε υποδομές, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και κοινοτικής φροντίδας είτε για προγράμματα πρόληψης, ολοκληρωμένης φροντίδας και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού. Η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην υποστήριξη αυτών των επενδύσεων.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις υποδομές, το ανθρώπινο κεφάλαιο, καινοτόμες τεχνολογίες και νέα μοντέλα παροχής φροντίδας. Για τη στήριξη αυτών των στρατηγικών, τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής μπορούν να συνδυαστούν με άλλα μέσα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα InvestEU, ή με εθνικά προγράμματα. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να σχεδιάσουν τις εν λόγω στρατηγικές.

  • Καλύτερες διασυνοριακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στα Πυρηναία:

Οι γιατροί σε παραμεθόριες περιοχές δεν μπορούν να φροντίσουν ασθενείς που χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην άλλη πλευρά των συνόρων. Για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, το έργο «Όταν τα συστήματα έκτακτης ανάγκης καταργούν τα σύνορα» έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αμοιβαία εκ των προτέρων αναγνώριση των γιατρών και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Η δεύτερη φάση του πιλοτικού έργου έχει ήδη δρομολογηθεί και πρόκειται να εξασφαλίσει διμερείς συμφωνίες μεταξύ των ιατρικών συλλόγων των παραμεθόριων περιοχών της Ισπανίας και της Γαλλίας. Ως αποτέλεσμα, από τις βελτιωμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα επωφεληθούν 15 εκατομμύρια κάτοικοι των Πυρηναίων. Το έργο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2019.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου θα χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για ενδεχόμενη αναπαραγωγή του σε άλλες διασυνοριακές περιφέρειες στο μέλλον. Η Επιτροπή υποστηρίζει την αντιμετώπιση των εμποδίων που συνδέονται με τη διακυβέρνηση διασυνοριακών ζητημάτων και, στη νομοθετική πρότασή της για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027, προτείνει να δεσμευτεί το 15 % κάθε προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg για τον σκοπό αυτό.

  • Υγεία: η φετινή νέα κατηγορία για τα βραβεία RegioStars

Κάθε χρόνο, τα βραβεία «RegioStars» επιβραβεύουν τα καλύτερα και πιο καινοτόμα έργα της πολιτικής για τη συνοχή στην Ευρώπη σε πέντε θεματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και ένα θέμα της χρονιάς. Η φετινή έκδοση θα επιδιώξει την επιβράβευση έργων υψηλής ποιότητας για την υγεία, ώστε αυτά να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή από σήμερα μέχρι και τις 9 Μαΐου 2019. Μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα ανακοινώσει τους νικητές κατά την τελετή απονομής των βραβείων RegioStars που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2019.

Ιστορικό

Η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί μείζον μέλημα για τους πολίτες της ΕΕ. Μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ότι η υγειονομική περίθαλψη αναγνωρίστηκε ως το κύριο πρόβλημα που θα αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες στο μέλλον, με το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (34 %) να το θεωρεί κορυφαίο ζήτημα.

Τα ταμεία της πολιτικής συνοχής στηρίζουν έργα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας και των ψηφιακών λύσεων, καθώς και την έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση σε θέματα υγείας, την υγιή γήρανση, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 επενδύθηκαν στην υγεία 8 δισ. ευρώ από τα κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 4 δισ. ευρώ ενωσιακή συγχρηματοδότηση. Κατά την περίοδο 2014-2020, 44,5 εκατ. άτομα στην ΕΕ θα ωφεληθούν από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.