Μετανάστευση: O Επίτροπος Αβραμόπουλος βρίσκεται στην Αθήνα για διυπουργική συνάντηση με τις ελληνικές αρχές
4 Μαρτίου, 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για την καλύτερη προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ
12 Μαρτίου, 2019

Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για έναν βιώσιμο αφρικανικό αγροδιατροφικό τομέα

Η ειδική ομάδα για την αγροτική Αφρική υπέβαλε σήμερα την τελική της έκθεση, ένα αγροδιατροφικό και γεωργικό θεματολόγιο για τη νέα «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της εν λόγω ομάδας Αφρικανών και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, η Αφρική και η ΕΕ πρέπει να αναπτύξουν εταιρική σχέση σε τρία επίπεδα: μεταξύ προσώπων, μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ κυβερνήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα καθιερωθεί ένας πολυσυμμετοχικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο, και θα καταστεί δυνατή η στενότερη σύνδεση μεταξύ των αφρικανικών και των ευρωπαϊκών κοινωνιών, των επιχειρηματικών κοινοτήτων και των κυβερνήσεων.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Η πολιτική για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής. Η ειδική ομάδα για την αγροτική Αφρική βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας: οι συστάσεις της διερευνούν τρόπους για την τόνωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς πολιτικής.»

Ο Επίτροπος διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης, Νέβεν Μίμιτσα, δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης. Σήμερα βλέπουμε ότι οι σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η ειδική ομάδα για την αγροτική Αφρική οδήγησαν στη διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων. Τώρα θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να προωθήσουμε αυτές τις πολύτιμες συστάσεις και να βρούμε λύσεις για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που όλοι επιθυμούμε: έναν θετικό αγροτικό μετασχηματισμό και έναν βιώσιμο γεωργικό και αγροδιατροφικό τομέα χωρίς αποκλεισμούς.»

Η Josefa Sacko, Επίτροπος της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) για την αγροτική οικονομία και τη γεωργία, δήλωσε: «Η έκθεση της ειδικής ομάδας αναγνωρίζει τη νέα πραγματικότητα για την Αφρική και την Ευρώπη, που είναι πλέον παγκόσμιοι εταίροι σε ισότιμη βάση. Καταδεικνύει ότι οι γεωργοί και η βιομηχανία τροφίμων θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που θα προσφέρει η αφρικανική ηπειρωτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών και, επίσης, να δημιουργήσουν τις απαραίτητες περιφερειακές αγορές για τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια της Αφρικής.»

Η εν λόγω ειδική ομάδα συστάθηκε στα τέλη Μαΐου 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την παροχή συμβουλών για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης Αφρικής-Ευρώπης σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τη γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξασφαλίσει την παρακολούθηση και την εφαρμογή μιας σειράς δράσεων που συνέστησε αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη στήριξη της ανάπτυξης του αφρικανικού αγροδιατροφικού τομέα και της αγροτικής οικονομίας.

Με βάση ορισμένες βραχυπρόθεσμες συστάσεις της ειδικής ομάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να υλοποιεί τα ακόλουθα έργα:

  • Προγράμματα αδελφοποίησης και ανταλλαγών μεταξύ αφρικανικών και ευρωπαϊκών γεωργικών φορέων: η Επιτροπή μόλις δρομολόγησε πιλοτική πρωτοβουλία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την Αφρική, διαθέτοντας ποσό 5 εκατ. ευρώ . Πρόσθετοι πόροι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα διατεθούν για άλλα προγράμματα αδελφοποίησης για οργανώσεις γυναικών της υπαίθρου, γεωργικές οργανώσεις και συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς με τους ομολόγους τους.
  • Πλατφόρμα αγροεπιχειρηματικότητας ΑΕ-ΕΕ: η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τον βασικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας στον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της Αφρικής, προτείνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών και των αφρικανικών επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα αυτή αναμένεται ότι θα συμβάλει στον εντοπισμό προκλήσεων και ευκαιριών για ιδιωτικές επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο ηπείρων.
  • Κόμβοι καινοτομίας: για τη στήριξη των «αγροεπιχειρηματιών» και του αφρικανικού αγροδιατροφικού τομέα, μπορούν να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν κόμβοι καινοτομίας με στόχο την εφαρμογή πρακτικών γνώσεων. Οι κόμβοι αυτοί θα μπορούσαν να φέρουν σε επαφή την εθνική έρευνα, τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους γεωργούς, τις οργανώσεις τους και τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό τη διευκόλυνση – μεταξύ άλλων – της ψηφιακής καινοτομίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Η έκθεση που υποβλήθηκε σήμερα αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στον αγροδιατροφικό τομέα, προσδιορίζοντας τέσσερις μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς τομείς δράσης: δημιουργία θέσεων εργασίας, δράση για το κλίμα, βιώσιμος μετασχηματισμός της αφρικανικής γεωργίας και ανάπτυξη της αφρικανικής βιομηχανίας τροφίμων και αγορών.

Για να καταστεί η εν λόγω διαδικασία ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς, η Επιτροπή θα δρομολογήσει διαδικτυακή διαβούλευση ώστε να συγκεντρώσει τις άμεσες αντιδράσεις των αφρικανικών εμπλεκόμενων φορέων όσον αφορά τη στρατηγική προσέγγιση της ειδικής ομάδας και την κατάσταση των αγροδιατροφικών εμπορικών συναλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ των δύο ηπείρων. Σε συνδυασμό με τη σημερινή έκθεση, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής θα ληφθούν υπόψη στην τρίτη υπουργική διάσκεψη ΑΕ-ΕΕ στη Ρώμη, η οποία προγραμματίζεται για τα τέλη Ιουνίου 2019.

Επίσης, με τη σύσταση ομάδας υλοποίησης, αποτελούμενης από εκπροσώπους των αντίστοιχων υπουργείων και του ιδιωτικού τομέα τόσο από την Αφρική όσο και από την ΕΕ θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση. Η ομάδα θα παρουσιαστεί στην υπουργική διάσκεψη της Ρώμης.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.