Συζήτηση στο ΕΚ για την επερχόμενη Σύνοδο της ΕΕ και τοBrexit, την Τετάρτη το πρωί
13 Μαρτίου, 2019
Από τα αγροκτήματα στα σουπερμάρκετ: το ΕΚ εγκρίνει νέους κανόνες για τις αθέμιτες πρακτικές
13 Μαρτίου, 2019

 Ευρωπαϊκή ασφάλεια: ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου πολιτών τρίτων χωρών

 

  • Ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για το ιστορικό καταδίκων από τρίτες χώρες
  • Οφέλη για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη στον αγώνα κατά του εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Η καινούρια βάση δεδομένων που ενέκρινε σήμερα το ΕΚ επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ για το ποινικό μητρώο πολιτών τρίτων χωρών.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν την Τρίτη υπέρ της δημιουργίας μιας νέας βάσης δεδομένων για τα ποινικά μητρώα πολιτών τρίτων χωρών (ECRISTCN), η οποία θα συνεπικουρεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) που χρησιμοποιείται ήδη για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τις καταδίκες Ευρωπαίων πολιτών.

Η νέα κεντρική βάση δεδομένων θα βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τα ποινικά μητρώα πολιτών τρίτων χωρών σε όλη την ΕΕ, συνεισφέροντας στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Το νέο σύστημα Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου – Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ECRISTCN):

  • Θα παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να διαπιστώνουν γρήγορα αν κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ έχει στη διάθεσή του το ποινικό μητρώο οποιουδήποτε πολίτη τρίτης χώρας.
  • Θα περιλαμβάνει δεδομένα για άτομα με διπλή ιθαγένεια, όταν μία από τις δύο είναι ιθαγένεια τρίτης χώρας και η άλλη κράτους μέλους της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δε θα είναι εφικτή η απόκρυψη σχετικών πληροφοριών για όσους διαθέτουν δύο διαβατήρια.

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ και του Συμβουλίου συμφώνησαν ότι, εκτός από τους δικαστές και τους εισαγγελείς των κρατών μελών, η Europol, η Eurojust και η μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχουν επίσης πρόσβαση στο σύστημα ECRIS και τη νέα βάση δεδομένων για τους πολίτες τρίτων χωρών.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Daniel Dalton (Συντηρητικοί, Βρετανία) δήλωσε: «Οι υφιστάμενοι κανόνες δυσκόλευαν πολύ την αποκάλυψη παλαιότερων καταδικών όσον αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών. Οι αλλαγές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα συνεισφέρουν στην ασφάλεια των πολιτών».

Επόμενα βήματα

Ο νέος κανονισμός για το ECRIS υιοθετήθηκε με 379 έναντι 170 και 118 αποχές, ενώ η οδηγία για το σύστημα ECRISTCN με 422 έναντι 130 και 116 αποχές.

Οι νέοι κανόνες έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των διαπραγματευτών του ΕΚ και του Συμβουλίου από το Δεκέμβριο, αλλά απαιτείται ακόμα η επίσημη έγκριση του Συμβουλίου.

Σχετικές πληροφορίες

Το σύστημα ECRIS συστάθηκε το 2012 για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικές με τις καταδίκες για ποινικές υποθέσεις στην ΕΕ. Ωστόσο, η χρήση του υφιστάμενου συστήματος για τον έλεγχο των ποινικών μητρώων πολιτών τρίτων χωρών είναι αναποτελεσματική. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2014, οι εθνικές αρχές χρησιμοποίησαν λιγότερο από το 5% των πληροφοριών που είναι διαθέσιμο στα αρχεία άλλων κρατών μελών για τις υποθέσεις που αφορούσαν πολίτες άλλων κρατών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.