Το ΕΚ επικρίνει το Συμβούλιο σχετικά με τη «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος
15 Μαρτίου, 2019
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: οι τράπεζες πρέπει να περιορίσουν το ρίσκο από ενδεχόμενες ζημίες
15 Μαρτίου, 2019

Η ολομέλεια του ΕΚ ζητά την επείγουσα μεταρρύθμιση του ταμείου στήριξης της ΕΕ

Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με επαναπροσδιορισμό καθηκόντων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση θεσμικών αδυναμιών της ΟΝΕ, ζήτησε το ΕΚ την Πέμπτη.

Στην προσωρινή έκθεση που υιοθετήθηκε, τα μέλη του ΕΚ αναφέρουν ότι ο μεταρρυθμισμένος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα πρέπει να παίξει έναν πιο εξέχοντα ρόλο στη διαχείριση των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να διασφαλίσει ότι το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ διαθέτει περισσότερη αυτονομία.

Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει στη συνέχιση της πρωταρχικής αποστολής του ESM, που είναι να παρέχει μεταβατική οικονομική στήριξη σε κράτη μέλη που την έχουν ανάγκη, δίνοντας του τη δυνατότητα να διασφαλίσει αυτή τη στήριξη, ανέφεραν τα μέλη του ΕΚ.

Η αναφορά υπογραμμίζει ότι ο μεταρρυθμισμένος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα πρέπει να έχει από μόνος του τη δυνατότητα να αναλύει τις μακροοικονομικές συνθήκες σε όλη την ΕΕ, χωρίς να αντικαθιστά την εποπτεία που παρέχεται στην ΕΕ από τους οικονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Η ολομέλεια καλεί σε αναθεώρηση της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, κίνηση που αποτελεί μέρος των επειγόντων βημάτων προς την ισχυροποίηση και την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ONE) και της δυνατότητας της να παρέχει οικονομική σταθερότητα και σύγκλιση για να απαντήσει σε πιθανές οικονομικές κρίσεις.

Στην αναφορά υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη τα εθνικά κοινοβούλια και το ΕΚ να βελτιώσουν τους λεπτομερείς ελέγχους του μεταρρυθμισμένου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του μεταρρυθμισμένου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης και να βρίσκονται σε συνδιαλλαγή με τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του. Ο τελευταίος θα πρέπει να εκλέγεται και να λογοδοτεί στο ΕΚ, αφού προηγουμένως έχει προταθεί από το Συμβούλιο.

Διατήρηση του ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης

Τα μέλη του ΕΚ συμφώνησαν ότι από τη στιγμή που οι λειτουργίες του μεταρρυθμισμένου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης θα είναι μέρος της οικονομικής πολιτικής, το όνομα «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» είναι πιθανώς παραπλανητικό και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης θα πρέπει να διατηρήσει το σημερινό όνομά του. Επιπλέον, από τη στιγμή που αυτός αναγνωρίζεται στην αγορά κεφαλαίων, η διατήρηση του αρχικού του ονόματος θα καταστήσει σαφές ότι η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης θα παραμείνει κάτω από τη δικαιοδοσία της ΕΚΤ.

Μιλώντας πριν από την ψηφοφορία, o συν-εισηγητής Vladimír MAŇKA (Σοσιαλιστές, Σλοβακία)δήλωσε: «Από την στιγμή που δημιουργήθηκε ο ΕΜΣ, έχουμε δει ότι η διακυβερνητική του φύση μειώνει την ικανότητα του να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα οικονομικά προβλήματα. Στον επόμενο ΕΜΣ πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη και την άποψη των εθνικών κοινοβουλίων. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγχει όλα τα στοιχεία της διαδικασίας του προϋπολογισμού, μαζί με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η κοινή μας προσπάθεια θα καταλήξει σε περισσότερη ασφάλεια και βεβαιότητα όχι μόνο για την Ευρωζώνη, αλλά και για την ΕΕ στο σύνολό της».

Ο συν-εισηγητής Pedro SILVA PEREIRA (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) δήλωσε: «Με αυτή την αναφορά το ΕΚ αναλαμβάνει έναν καίριο ρόλο στη διαδικασία. Επαναβεβαιώνουμε το όραμά μας τόσο όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο όσο και το μακροπρόθεσμο πλάνο για τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ. Σχετικά με το μακροπρόθεσμο, σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε την ενσωμάτωση του ΕΜΣ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, μετατρέποντάς τον σε πραγματικό θεσμό, κάτω από τη διακυβέρνηση και τον δημοκρατικό έλεγχο του ΕΚ. Την ίδια στιγμή, σχετικά με το βραχυπρόθεσμο πλάνο, προτείνουμε τη συνέχιση την μεταρρύθμισης του ΕΜΣ σύμφωνα με τη διακυβερνητική συνθήκη που υπάρχει από πίσω του. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα δείξει κατανόηση και θα καλωσορίζουμε τις προτάσεις του, έτσι ώστε μαζί να βαδίσουμε στον σωστό δρόμο».

Σχετικές πληροφορίες

Η προσωρινή έκθεση, η οποία υιοθετήθηκε με ψήφους 237 υπέρ, έναντι 152 κατά και 18 αποχών, συνοψίζει την πρόθεση του ΕΚ να υποστηρίξει την πρόταση σε ψηφοφορία, σε περίπτωση που το Συμβούλιο καταλήξει σε συμφωνία επί του θέματος.

Στις 6 Δεκεμβρίου του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την μετατροπή του διακυβερνητικού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ΕΜΣ) σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ), υπό τη νομοθεσία της ΕΕ. Με αυτή την πρόταση, ο ΕΜΣ θα έχαιρε επιπρόσθετων προνομίων, ενώ οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων, θα μεταβάλλονταν αισθητά, καθώς η ισχύς θα έφευγε από τα κράτη-μέλη.

Η πρόταση συνάντησε σοβαρή αντίσταση σε επίπεδο Συμβουλίου και τον Δεκέμβριο του 2018, στη σύνοδο της Ευρωζώνης οι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών αποφάσισαν να διατηρήσουν τον διακυβερνητικό χαρακτήρα του ΕΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.