Το ΕΚ οριστικοποιεί την απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης 2021
29 Μαρτίου, 2019
«Εκδήλωση του Συλλόγου Κοινωνιολογίας με θέμα: Ημέρα Καριέρας»
29 Μαρτίου, 2019

Το ΕΚ εγκρίνει μελλοντική χρηματοδότηση περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής

  • Έμφαση από το εθνικό στο περιφερειακό επίπεδο
  • Φροντίδα για τις ιδιαίτερες ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών
  • Οι επενδύσεις για τις πόλεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος αυξάνονται από 6% σε 10%

Το ΕΚ υιοθέτησε την Τετάρτη νέους κανόνες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες, οι οποίοι εγκρίθηκαν με 475 ψήφους υπέρ έναντι 93 και 53 αποχών, θα ισχύσουν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και το Ταμείο Συνοχής (CF) από το 2021 ως το 2027 και θα καλύπτουν όλες τις περιφέρειες, με έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες κοινότητες, αστικές περιοχές και πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να δαπανηθεί σημαντικό μέρος του ERDF, το οποίο είναι με διαφορά το μεγαλύτερο δημόσιο ταμείο της ΕΕ, στην «έξυπνη» ανάπτυξη και την «πράσινη» οικονομία. Το κείμενο ορίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να ξοδέψουν τουλάχιστον 30% με 50% από τους πόρους που λαμβάνουν για μια «έξυπνη», καινοτομούσα Ευρώπη, καθώς και τουλάχιστον 30% στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την κυκλική οικονομία. Το Ταμείο Συνοχής θα συνεχίσει να στοχεύει στις επενδύσεις για τις υποδομές περιβάλλοντος και μεταφορών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.