Η Επιτροπή εγκρίνει επικαιροποίηση της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα
3 Απριλίου, 2019
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Σεβασμός του κράτους δικαίου»
3 Απριλίου, 2019

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή ανοίγει τη συζήτηση για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει δυνατές κατευθύνσεις για μελλοντική δράση.

Η ανακοίνωση που παρουσιάστηκε σήμερα καταγράφει τα διαθέσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την προστασία του κράτους δικαίου στην Ένωση. Εξετάζει επίσης την εμπειρία των τελευταίων ετών, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω το κράτος δικαίου. Η εμπειρία του παρελθόντος, ιδίως, καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη προώθηση του κράτους δικαίου, έγκαιρη πρόληψη κινδύνων ή παραβιάσεων του κράτους δικαίου και αποτελεσματική αντιμετώπιση όταν ανακύπτουν τέτοια ζητήματα στην Ένωση.

Ο πρώτος Aντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Η ικανότητα της Ένωσης να προασπίζεται το κράτος δικαίου έχει θεμελιώδη σημασία, σήμερα περισσότερο από ποτέ. Πρώτον, επειδή πρόκειται για ζήτημα θεμελιωδών αξιών, στην ουσία για την «ταυτότητά μας». Δεύτερον, επειδή η λειτουργία της ΕΕ στο σύνολό της είναι συνυφασμένη με την εφαρμογή του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσουμε από κοινού με όλα τα θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη, τις διάφορες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη τον τρόπο προάσπισης και ενίσχυσης του κράτους δικαίου στην Ένωση.»

Τα τελευταία χρόνια, το κράτος δικαίου στην Ευρώπη δέχεται αυξημένη πίεση. Εκφράστηκαν κοινές και συγκεκριμένες ανησυχίες στις συζητήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και από την κοινωνία των πολιτών. Έχει καταστεί σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να διασφαλιστεί η υπεράσπιση, η ενίσχυση και η τήρηση του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Με βάση τις τρέχουσες συζητήσεις και την εμπειρία του παρελθόντος, η σημερινή ανακοίνωση αποσκοπεί στη δρομολόγηση της εν λόγω διαδικασίας με τον καθορισμό δυνατών κατευθύνσεων προβληματισμού για μελλοντική δράση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.