Το ΕΚ υιοθετεί μέτρα για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
4 Απριλίου, 2019
Σένγκεν: Το ΕΚ υιοθετεί θέση για τους προσωρινούς ελέγχους στα εθνικά σύνορα
4 Απριλίου, 2019

Ερωτήσεις και απαντήσεις – Οι χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ολοκληρώνουν τον δεύτερο γύρο συνομιλιών για μια νέα φιλόδοξη εταιρική σχέση

Τι είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού;

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού, η οποία υπεγράφη το 2000 για περίοδο 20 ετών, ενώνει περισσότερες από εκατό χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ + 79 χώρες ΑΚΕ) και εκπροσωπεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άτομα.

Η εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ εστιάζεται στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για τις χώρες ΑΚΕ και ΕΕ. Περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς δράσης: την αναπτυξιακή συνεργασία, τον πολιτικό διάλογο και τις εμπορικές συναλλαγές.

Συμφωνία του Κοτονού (διαθέσιμη στις 24 γλώσσες της ΕΕ)

Γιατί πρέπει να εκσυγχρονιστεί και γιατί αυτό είναι σημαντικό;

Ο κόσμος έχει αλλάξει αισθητά μετά τη σύναψη της συμφωνίας του Κοτονού πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Τα παγκόσμια και περιφερειακά πλαίσια (στην Ευρώπη, την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό) έχουν μεταβληθεί σε σημαντικό βαθμό, όπως και οι κοινές παγκόσμιες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν. Επομένως, οι βασικοί στόχοι της εταιρικής σχέσης πρέπει να αναθεωρηθούν για να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Συνεπώς, η ΕΕ επιδιώκει μια συνολική πολιτική συμφωνία που θα καθορίζει ένα σύγχρονο θεματολόγιο το οποίο θα πλαισιώνεται από τους χάρτες πορείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς (το θεματολόγιο των ΗΕ με ορίζοντα το 2030 — οι ΣΒΑ, το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα, η συμφωνία του Παρισιού, η νέα κοινή αντίληψη της ΕΕ για την ανάπτυξη, η συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας κ.λπ.). Οι προσεχείς μήνες θα είναι κρίσιμοι καθώς ξεκινά μια νέα εποχή για τη σχέση μας με τις χώρες ΑΚΕ. Οι διαπραγματεύσεις θα προετοιμάσουν το έδαφος για νέες δυναμικές και συνεργασία που θα υπερβαίνουν την παραδοσιακή αναπτυξιακή διάσταση.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.