Οδική ασφάλεια: Τα στοιχεία δείχνουν βελτιώσεις το 2018, αλλά απαιτούνται περαιτέρω συγκεκριμένες και ταχείες δράσεις
5 Απριλίου, 2019
Ετοιμότητα για το Brexit: Η ΕΕ είναι έτοιμη για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία στον τομέα της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων
5 Απριλίου, 2019

Ετοιμότητα για το Brexit: Η Επίτροπος κ. Μπουλτς παρουσιάζει τις προετοιμασίες στον τομέα των μεταφορών για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Η κ. Βιολέτα Μπουλτς, Επίτροπος αρμόδια για τις μεταφορές, παρουσίασε σήμερα τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και ετοιμότητας στον τομέα των μεταφορών, δεδομένου του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. Τα μέτρα αυτά έχουν συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε χρόνο ρεκόρ και αποσκοπούν στον περιορισμό των σημαντικότερων διαταραχών που θα προκαλούνταν σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

 

Τα μέτρα για τις αεροπορικέςοδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές καθιστούν δυνατή τη συνέχιση της ασφαλούς βασικής συνδεσιμότητας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για περιορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι το ΗΒ διατηρεί επαρκές επίπεδο προτύπων ασφαλείας και παρέχει αμοιβαία μεταχείριση στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.