Δελτία ταυτότητας και έγγραφα διαμονής υψηλής ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου
5 Απριλίου, 2019
Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας: η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ με σκοπό την προστασία των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους
5 Απριλίου, 2019

Οι θέσεις του ΕΚ για τη μεταρρύθμιση των οδικών μεταφορών

  • Ξεκάθαροι κανόνες για τις αποδοχές των οδηγών και τις ώρες ανάπαυσης
  • Περιορισμός του καμποτάζ στις τρεις ημέρες
  • Λιγότεροι αλλά καλύτεροι έλεγχοι και καθ’ οδόν επιθεωρήσεις

Οι ευρωβουλευτές αλλάζουν τους κανόνες για να καταπολεμηθούν οι παράνομες πρακτικές στις οδικές μεταφορές και να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες για τους οδηγούς.

Την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις θέσεις του για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων κινητικότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν αναθεώρηση τον κανόνων για την απόσπαση των οδηγών, τις ώρες ανάπαυσής τους και την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για το καμποτάζ. Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν επίσης τον τερματισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από τις μεταφορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν εικονικές επιχειρήσεις έδρας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.