Οι φοιτητές μπορούν σήμερα να υποβάλουν αίτηση σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προσωπική εμπειρία στη δημοσιογραφία της ΕΕ
9 Απριλίου, 2019
Ένωση Ασφάλειας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS TCN)
10 Απριλίου, 2019

Ετοιμότητα για το Brexit: Η ΕΕ προτίθεται να υποστηρίξει τους Ευρωπαίους αγρότες σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Ενώ η συμφωνία αποχώρησης που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί να είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η ΕΕ είναι προετοιμασμένη για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία στον τομέα της γεωργίας.

 Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της γεωργίας και των γεωργικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική διαθέτει εργαλεία τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς και να λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας, όπως η δημόσια παρέμβαση, η ιδιωτική αποθεματοποίηση, η πρόληψη κρίσεων και η διαχείριση κινδύνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους μέτρα, καθώς και κρατικές ενισχύσεις στο παρελθόν, για παράδειγμα κατά την περίοδο 2014-16, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανισορροπία στην αγορά και να βοηθήσει τους αγρότες που αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμη ταμειακή δυσχέρεια.

 Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος Γεωργίας, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα μιλάμε για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς διαπραγμάτευση, οπότε αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι θα υπάρξει σημαντική αναστάτωση σε ορισμένες γεωργικές αγορές, εάν το γεγονός αυτό δεν τεθεί υπό έλεγχο. Καταλήξαμε συνεπώς στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νομική υποχρέωση να παρέμβει και θα το πράξουμε. Η έγκαιρη παρέμβαση έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει όχι μόνο στήριξη στους γεωργούς, αλλά εξασφαλίζει εμπιστοσύνη στην αγορά για τη δέσμευση της Επιτροπής στον αγροδιατροφικό τομέα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή διαθέτει σημαντική πείρα όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων στήριξης της αγοράς σε περιπτώσεις σημαντικών διαταραχών.»

 Επίσης, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, στη βάση δεδομένων της για την πρόσβαση στην αγορά, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ενδέχεται να εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο στις εισαγωγές του από την ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Βασίζεται σε πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες για 121 χώρες, και από σήμερα, παρέχει το ίδιο επίπεδο πληροφόρησης για τις εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο όπως και για οποιουσδήποτε άλλους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.