Ένωση Ασφάλειας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS TCN)
10 Απριλίου, 2019
Το μέλλον της εργασίας: Στο πλαίσιο διάσκεψης υψηλού επιπέδου εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να αξιοποιήσει ευκαιρίες
10 Απριλίου, 2019

Η Ενεργειακή Ένωση: από όραμα πραγματικότητα

Η τέταρτη έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που εκδόθηκε σήμερα δείχνει ότι η Επιτροπή υλοποίησε πλήρως το όραμά της για μια στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση που εγγυάται προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους.

Η Ευρώπη είναι ήδη παγκοσμίως πρωτοπόρα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν την τελευταία πενταετία σε όλους τους τομείς πολιτικής οδήγησαν την ΕΕ στον σωστό δρόμο για να ενστερνιστεί πλήρως τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, με την αξιοποίηση των οικονομικών ευκαιριών που προσφέρει, τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας και ένα υγιέστερο περιβάλλον για τους καταναλωτές.

Εκτός από ton πλήρη εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, η Ενεργειακή Ένωση προωθεί τη μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε καθαρές μορφές ενέργειας σε καίριους τομείς, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει κοινωνικά δίκαιη μετάβαση. Η οικοδόμηση μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια ήταν μία από τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Σήμερα διαπιστώνουμε την επιτυχή υλοποίηση αυτού που ήταν μόνον ένα όραμα το 2014 για μια ενοποιημένη, διασυνδεδεμένη, ασφαλή και βιώσιμη Ενεργειακή Ένωση. Η έκθεση συνοδεύεται από δύο έγγραφα που παρουσιάζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τους συσσωρευτές και μια ανακοίνωση για μια πιο αποτελεσματική και δημοκρατική λήψη αποφάσεων στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.