Η Ενεργειακή Ένωση: από όραμα πραγματικότητα
10 Απριλίου, 2019
Ετοιμότητα για το Brexit: Οι προετοιμασίες της ΕΕ συμβάλλουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών
10 Απριλίου, 2019

Το μέλλον της εργασίας: Στο πλαίσιο διάσκεψης υψηλού επιπέδου εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να αξιοποιήσει ευκαιρίες

Με την ευκαιρία της διάσκεψης που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας: Σήμερα. Αύριο. Για όλους.», σήμερα ξεκίνησε μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις κύριες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο της εργασίας.

Στη διάσκεψη που διοργάνωσε ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρος κ. ΒάλντιςΝτομπρόβσκις και η επίτροπος κ. Tίσεν, περίπου 500 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων υπουργοί, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, των εθνικών κυβερνήσεων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και του ακαδημαϊκού κόσμου, διερεύνησαν τους καλύτερους τρόπους για την τιθάσευση των αλλαγών στον κόσμο της εργασίας προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι μετασχηματισμοί που πραγματοποιούνται με ταχύ ρυθμό έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έναυσμα να αναλάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση και οι ευρωπαϊκές κοινωνικές πολιτικές εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στον κόσμο του σήμερα και του αύριο. Με τη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η ΕΕ διατύπωσε 20 αρχές και δικαιώματα που είναι απαραίτητα για τη δίκαιη και αποδοτική λειτουργία των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Σήμερα συνεχίζονται οι εργασίες για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του πλαισίου αυτού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε: «Η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν τη δυνατότητα να εντείνουν την οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή όμως πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς — και το κλειδί για να συμβεί αυτό είναι να διατηρηθεί η Ευρώπη στην πορεία προς την ανοδική σύγκλιση. Αν κερδίσουμε τον «αγώνα δρόμου προς την κορυφή» θα μπορούμε να αυξήσουμε την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.