Πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου Μακρον για την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση
12 Απριλίου, 2019
Η περιβαλλοντική ακτιβίστρια Greta Thunberg θα μιλήσει στο ΕΚ την Τρίτη στις 15.00 (ώρα Ελλάδος)
16 Απριλίου, 2019

Αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας: στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σήμερα σε απολογισμό των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Γιούνκερ με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ μέσω περισσότερο ανοικτής, διαφανούς και τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής.

Από τη σημερινή έκθεση προκύπτει ότι οι προσπάθειες να τεθεί η βελτίωση της νομοθεσίας στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ήταν επιτυχείς. Η επιτυχία αυτή θα πρέπει να παγιωθεί και να διατηρηθεί ώστε να συνεχίσουμε τις περαιτέρω βελτιώσεις.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Αναγνωρίζεται ευρέως ότι δίνουμε το παράδειγμα, και οι πολίτες μας καλούν να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η βελτίωση της νομοθεσίας βρίσκεται πλέον στα γονίδια της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πρέπει τώρα να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, ιδίως σε έναν κόσμο μετα-γεγονότων όπου αμφισβητείται ο ιστός του δημοκρατικού μας διαλόγου και η επιστημονική αυθεντία.»

Η Επιτροπή Γιούνκερ, αντλώντας διδάγματα από το παρελθόν, δεσμεύτηκε να ενεργεί μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία, και να το πράττει με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, εξετάζοντας από κοινού τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αποφεύγοντας τις περιττές δαπάνες. Οι προσπάθειές μας έχουν αναγνωριστεί διεθνώς από τον ΟΟΣΑ, ο οποίος κατέταξε την κανονιστική πολιτική της ΕΕ μεταξύ των καλύτερων για το 2018. Μετά την παρουσίαση του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας το 2015, είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή για να γίνει απολογισμός των προσπαθειών της Επιτροπής να εδραιώσει και να διατηρήσει αυτή τη νέα θεσμική νοοτροπία, καθώς και να αντλήσει διδάγματα για το μέλλον.

Διδάγματα και μελλοντικές βελτιώσεις

Τα αποτελέσματα του απολογισμού είναι σαφή: η βελτίωση της νομοθεσίας έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πολιτική της ΕΕ. Το αίτημα να παραμείνει η βελτίωση της νομοθεσίας αναπόσπαστο μέρος του τρόπου εργασίας της Επιτροπής, αλλά και να εξακολουθήσει να βελτιώνεται, είναι ευρέως διαδεδομένο:

  • διεύρυνση της συμμετοχής στη διαδικασία χάραξης πολιτικής: Από το 2015, η Επιτροπή διοργάνωσε περισσότερες από 400 δημόσιες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα ελήφθησαν 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, ενώ στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας για τα πτηνά και τους οικοτόπους ελήφθησαν πάνω από μισό εκατομμύριο απαντήσεις. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 900 000 επισκέψεις στη νέα δικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας», μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης που επιτρέπει στους Ευρωπαίους να συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Στο μέλλον, θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες συνεισφοράς στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.