Νέες στατιστικές προβολές για τη σύνθεση του επόμενου Κοινοβουλίου (ΕΕ28)
22 Απριλίου, 2019
Ευρωβαρόμετρο: όλοι σχεδόν οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την απώλεια βιοποικιλότητας και υποστηρίζουν αποφασιστικότερη δράση της ΕΕ για την προστασία της φύσης
7 Μαΐου, 2019

Ξεκίνησε η διαδικασία διαπιστεύσεων Τύπου για τις ευρωπαϊκές εκλογές

Οι δημοσιογράφοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ειδική διαπίστευση ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις εκλογές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι επιθυμούν να βρίσκονται τις ημέρες των εκλογών εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να υποβάλουν διαδικτυακό αίτημα για ειδική διαπίστευση. Η διαπίστευση αυτή θα επιτρέπει την είσοδο στα κτίρια του ΕΚ στις Βρυξέλλες για όλο το διάστημα από τις 23 έως τις 27 Μαΐου.

Όλοι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για διαπίστευση, συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων διαθεσμικής διαπίστευσης. Για την έγκαιρη παραλαβή της διαπίστευσης, θα πρέπει να υποβληθεί διαδικτυακό αίτημα μέχρι τις 13 Μαΐου, με συνημμένα τα παρακάτω:

  • φωτογραφία στα πρότυπα της ευρωπαϊκής ταυτότητας (δηλ. πορτραίτο) σε μικρού μεγέθους ηλεκτρονικό αρχείο
  • αριθμό ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης και ημερομηνία λήξης του εγγράφου
  • αντίγραφο δημοσιογραφικής ταυτότητας σας ή επιστολή του αρχισυντάκτη που να περιγράφει τα καθήκοντα του αιτούντος ως δημοσιογράφου στο ΕΚ

Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις την Κυριακή 26 Μαΐου, οι κάρτες διαπίστευσης θα είναι διαθέσιμες για παραλαβή από τις 20 Μαΐου στο γραφείο διαπιστεύσεων Τύπου του ΕΚ στις Βρυξέλλες, το οποίο βρίσκεται στο κτίριο PaulHenri Spaak, επί της Rue Wiertz.

Ώρες λειτουργίας του κέντρου διαπιστεύσεων Τύπου:

Δευτέρα 20 Μαΐου έως Παρασκευή 24 Μαΐου 08:00-18:00

Σάββατο 25 Μαΐου 10:00-18:00

Κυριακή 26 Μαΐου 10:00-23:00

Πληροφορίες για τη διαδικτυακή αίτηση διαπίστευσης

Τα αιτήματα παροχής διαπίστευσης για τις εκλογές θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας εγγραφής (διαθέσιμη στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά).

Αυτό το καινούριο εργαλείο, το οποίο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και μετά τις εκλογές, θα καταστήσει τη διαδικασία ταχύτερη, ευκολότερη και θα συμβάλλει στην καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Από τη στιγμή που ένας δημοσιογράφος καταχωρείται στο σύστημα δεν θα χρειάζεται να εισάγει ξανά τα στοιχεία του όταν θα χρειαστεί να υποβάλει αίτηση για διαπίστευση στο μέλλον. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνει τα δεδομένα του και να «ανεβάζει» τα έγγραφα που απαιτούνται για την παροχή διαπίστευσης ηλεκτρονικά, καθώς επίσης και να κλείσει τον λογαριασμό του, εάν το επιθυμεί.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.