Ξεκίνησε η διαδικασία διαπιστεύσεων Τύπου για τις ευρωπαϊκές εκλογές
4 Μαΐου, 2019
Ευρωπαϊκή εβδομάδα νεότητας: νέοι και νέες σε ολόκληρη την ήπειρο συγκεντρώνονται για να συζητήσουν τον ρόλο τους στη δημοκρατία
7 Μαΐου, 2019

Ευρωβαρόμετρο: όλοι σχεδόν οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την απώλεια βιοποικιλότητας και υποστηρίζουν αποφασιστικότερη δράση της ΕΕ για την προστασία της φύσης

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την κατάσταση της φύσης και του περιβάλλοντος.

 Σχεδόν όλοι (96%) από τους άνω των 27 000 πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι είναι καθήκον μας να προστατεύουμε τη φύση, καθώς αποτελεί βασική δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα καταδεικνύει την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας της βιοποικιλότητας, των απειλών που δέχεται και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της. Οι απόψεις των πολιτών συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ υπέρ της βιοποικιλότητας με ορίζοντα το 2020, οι οποίοι αποσκοπούν στον τερματισμό της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών. Συνάδει επίσης με τους στόχους των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία της φύσης.

 Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου προηγείται της πρώτης παγκόσμιας αξιολόγησης σχετικά με την κατάσταση της φύσης και με τη θέση της ανθρωπότητας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.