Ενημέρωση για τα ΜΜΕ: ημέρες των Ευρωπαϊκών Εκλογών
24 Μαΐου, 2019
2019: Νέα προβολή εδρών για το νέο Κοινοβούλιο
27 Μαΐου, 2019

Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019 Campaign Tracker

Προς διευκόλυνση των ΜΜΕ που παρακολουθούν τις Ευρωπαϊκές Εκλογές, η Υπηρεσία Τύπου του ΕΚ παρέχει καθημερινά στοιχεία για δράσεις, διαδικασίες και εξελίξεις σε όλα τα κράτη μέλη.

Το παρόν είναι ένα ανεπίσημο μήνυμα με σκοπό την ενημέρωση των δημοσιογράφων που καλύπτουν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν αποτελεί ούτε επίσημο ανακοινωθέν τύπου, ούτε πλήρη καταγραφή συνεδρίασης.