Καλές οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σύμφωνα με την κατάταξη U-Multirank 2019
5 Ιουνίου, 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 χρόνια μετά
5 Ιουνίου, 2019

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, ανάπτυξη και ασφάλεια στο επίκεντρο της πρότασης της Επιτροπής

Πρόκειται για τον έβδομο και τελευταίο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ο οποίος εντάσσεται εντός των ορίων που θέτει ο τελευταίος. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Γκίντερ Χ. Έτινγκερ: «Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 είναι η τελευταία πρόταση προϋπολογισμού της Επιτροπής Γιούνκερ. Στόχος του είναι να στηρίζει σταθερά τις προτεραιότητες της ΕΕ —απασχόληση, ανάπτυξη, νεολαία, κλιματική αλλαγή, ασφάλεια και αλληλεγγύη— και να προετοιμάσει τη μετάβαση στον επόμενο δημοσιονομικό κύκλο. Καλώ το Συμβούλιο και το νέο Κοινοβούλιο να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία που θα παρέχει σταθερότητα για το μέλλον της ΕΕ

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι πόροι του προϋπολογισμού για το 2020 θα διατεθούν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: αφενός, ανταγωνιστική οικονομία και νεολαία και, αφετέρου, ενίσχυση της ασφάλειας και της αλληλεγγύης εντός και εκτός της ΕΕ και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το 21 % του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού για το 2020 θα διατεθεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον φιλόδοξο στόχο της διάθεσης του 20 % του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ σε δραστηριότητες που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.