Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις
7 Ιουνίου, 2019
Ενημέρωση για την Ευρώπη στο 38ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης
10 Ιουνίου, 2019

Ένωση Aσφάλειας: Η Επιτροπή λαμβάνει εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο διεθνείς κανόνες λήψης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων

Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να αναθέσουν στην Επιτροπή δύο εντολές συμμετοχής σε διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικών ερευνών. Το Συμβούλιο συμφώνησε να αναθέσει στην Επιτροπή εντολές διαπραγμάτευσης για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, της λεγόμενης «Σύμβασης της Βουδαπέστης». Αμφότερες οι εντολές περιλαμβάνουν διατάξεις για ισχυρές διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, καθώς και των δικονομικών δικαιωμάτων των ατόμων, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας.
 
Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Οι εγκληματίες λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να διερευνήσουμε τα εγκλήματά τους βρίσκονται συχνά σε άλλες δικαιοδοσίες. Οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν γρήγορα πρόσβαση στα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία. Από σήμερα μπορούμε να εργαστούμε για τη διαπραγμάτευση αυτών των πλαισίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Συμβούλιο της Ευρώπης».
 
Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε τα εξής: «Χαιρετίζω την ομόφωνη υποστήριξη που παρείχαν τα κράτη μέλη στην προσέγγιση της Επιτροπής για μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις περισσότερες ποινικές έρευνες σήμερα απαιτείται η απόκτηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και να θεσπιστούν σαφείς κοινοί κανόνες. Κάθε συμφωνία θα πρέπει φυσικά να εγγυάται τουλάχιστον τις ίδιες ισχυρές διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων με αυτές που ισχύουν εντός της ΕΕ. »
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.