Νέοι κανόνες και εγγυήσεις ισχύουν τώρα στο σύνολο της ΕΕ για τις ποινικές διαδικασίες
11 Ιουνίου, 2019
Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή καταγράφει την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε
12 Ιουνίου, 2019

Έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι οι στοχευμένες επενδύσεις και οι δυναμικές ψηφιακές πολιτικές ενισχύουν τις επιδόσεις των κρατών μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2019 (DESI) ο οποίος παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα. 
Οι χώρες που έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά και τις συνδύασαν με προσαρμοσμένες επενδύσεις πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα του εφετινού Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI). Ωστόσο, το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ δεν είναι πρωτοπόροι στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να επιταχυνθεί προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά Άντρους Άνσιπ, δήλωσε: «Στα τέλη του 2014, όταν αρχίσαμε να καταρτίζουμε ένα σχέδιο για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, επιδιώκαμε να χαράξουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την τόνωση του ψηφιακού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, να περιορίσουμε τη νομική αβεβαιότητα στο ελάχιστο και να δημιουργήσουμε δίκαιες συνθήκες για όλους. Τώρα που η ΕΕ συμφώνησε επί 28 από τις 30 νομοθετικές προτάσεις, θεσπίζοντας 35 νέα ψηφιακά δικαιώματα και ελευθερίες, η επιτυχής υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων ανά χώρα. Είναι επιτακτική η ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της οικονομίας των δεδομένων και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να εξοπλίσουν τους πολίτες με ψηφιακές δεξιότητες προσαρμοσμένες στη σύγχρονη αγορά εργασίας».
Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ πρόσθεσε: «Σύμφωνα με τον εφετινό Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να επιταχυνθεί προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να επιτύχουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για μια ψηφιακή οικονομία χωρίς αποκλεισμούς και να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες για όλους τους πολίτες της ΕΕ, προκειμένου να οικοδομήσουμε μια πραγματικά ευημερούσα και πιο ψηφιακή Ευρώπη.»
Τα αριθμητικά στοιχεία του DESI κατά τα τελευταία 5 έτη δείχνουν ότι οι στοχευμένες επενδύσεις και οι δυναμικές ψηφιακές πολιτικές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των επιμέρους χωρών. Για παράδειγμα, όπως συνέβη στην Ισπανία, στην ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων και στην Κύπρο στη συνδεσιμότητα, στην Ιρλανδία για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και στη Λετονία και τη Λιθουανία στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.
Η συνδεσιμότητα έχει βελτιωθεί, αλλά παραμένει ανεπαρκής για να καλύψει τις ταχύτατα αυξανόμενες ανάγκες Από τους δείκτες του DESI προκύπτει ότι η ζήτηση για ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις ακολουθεί ανοδική πορεία και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη λόγω της διαρκώς αυξανόμενης εξειδίκευσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και των επιχειρηματικών αναγκών. Η συνδεσιμότητα υπερυψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps είναι διαθέσιμη για το 60 % των νοικοκυριών και ο αριθμός των συνδρομών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξάνεται. Το 20 % των κατοικιών χρησιμοποιεί υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις, αριθμός τέσσερις φορές υψηλότερος σε σχέση με το 2014.
Η ΕΕ συμφώνησε σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες ώστε να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων και να τονωθούν οι επενδύσεις. Η Σουηδία και η Πορτογαλία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ η Φινλανδία και η Ιταλία είναι οι πλέον προηγμένες όσον αφορά την εκχώρηση του φάσματος 5G.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.