Έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι οι στοχευμένες επενδύσεις και οι δυναμικές ψηφιακές πολιτικές ενισχύουν τις επιδόσεις των κρατών μελών
11 Ιουνίου, 2019
Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες να καταρτίσουν χάρτη πορείας προς μια φθινοπωρινή συμφωνία
18 Ιουνίου, 2019

Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή καταγράφει την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε

Ενόψει της συνόδου κορυφής για το ευρώ της 21ης Ιουνίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σήμερα σε απολογισμό των εργασιών για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αφότου δημοσιεύτηκε η έκθεση των πέντε Προέδρων και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα.
Κατά τα τέσσερα έτη από τη δημοσίευση της έκθεσης, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και την ενδυνάμωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης όσο ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα. Πολλά από τα κενά που αποκάλυψε η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση μετά το 2007 έχουν αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να ληφθούν σημαντικά μέτρα. Το ενιαίο νόμισμα και ο συντονισμός της χάραξης των οικονομικών πολιτικών αποτελούν μέσα για την επίτευξη ενός σκοπού: περισσότερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, επενδύσεις, κοινωνική δικαιοσύνη και μακροοικονομική σταθερότητα για τα μέλη της ζώνης του ευρώ, καθώς και για την ΕΕ ως σύνολο. 
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Η παρούσα Επιτροπή αγωνίστηκε σκληρά για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: έχουν επιτευχθεί πολλά, αλλά πολλά απομένουν ακόμη να γίνουν . Το ζήτημα αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολίτες μας. Αφορά τη διατήρηση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας και την ικανότητα της Ευρώπης να πάρει το μέλλον της στα χέρια της.»
Ενόψει της συνόδου κορυφής για το ευρώ της 21ης Ιουνίου, η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες της ΕΕ:

 

  • Να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα ώστε να διευκολύνουν την ταχεία έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Να συμφωνήσου ως προς το μέγεθός του στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
  • Να ολοκληρώσουν τις τροποποιήσεις στη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με σκοπό την ταχεία επικύρωσή της από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων: ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού κοινού μηχανισμού ασφαλείας, της παροχής ρευστότητας σε περίπτωση εξυγίανσης και ενεργών και αποτελεσματικών προληπτικών μέσων. Να διατηρήσουν μια σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων παραγόντων, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ για τις τράπεζες σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο. Να ενσωματώσουν με την πάροδο του χρόνου τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας στο δίκαιο της ΕΕ.
  • Να καταβάλουν νέες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, αρχής γενομένης από τις πολιτικές διαπραγματεύσεις για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων.

 

  • Να επιταχύνουν την πρόοδο στον τομέα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και να εντείνουν τις εργασίες για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.