Ενεργειακή Ένωση: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να γίνουν πιο φιλόδοξα στα σχέδια για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού
18 Ιουνίου, 2019
Η «Έκκληση του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής» έχει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της ΕΕ
19 Ιουνίου, 2019

Η Επιτροπή γιορτάζει την 30ή επέτειο των δραστηριοτήτων Jean Monnet για την προώθηση παγκοσμίως των ευρωπαϊκών σπουδών

Σήμερα, ο Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, φιλοξενεί εκδήλωση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 30 ετών αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα σχετικά με την ΕΕ. Οι δραστηριότητες Jean Monnet αποτελούν μέρος του προγράμματος Erasmus+. Στόχος τους είναι η προώθηση της αριστείας στις ευρωπαϊκές σπουδές σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, καθώς και η σύνδεση πανεπιστημιακών, ερευνητών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Μεταξύ των ετών 1989 και 2019, οι δραστηριότητες Jean Monnet στήριξαν περισσότερα από 1 000 πανεπιστήμια σε περίπου 100 χώρες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν μαθήματα ευρωπαϊκών σπουδών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τους. Από αυτές επωφελούνται πλέον 300 000 φοιτητές κάθε χρόνο.
Ο Επίτροπος κ. Νάβρατσιτς δήλωσε: «Γιορτάζουμε την 30ή επέτειο των δραστηριοτήτων Jean Monnet τη χρονική στιγμή κατά την οποία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Παράγουν γνώσεις που ενισχύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και βελτιώνουν την κατανόηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως δε μεταξύ των νέων. Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών στα σχολεία. Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση από μικρή ηλικία θα βοηθήσει τους νέους να γίνουν ενημερωμένοι Ευρωπαίοι πολίτες και να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες που διαμορφώνουν το μέλλον τους. Οι δραστηριότητες Jean Monnet συμβάλλουν στο να καταστεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο απτό και ανθεκτικό.»
Κάθε χρόνο, οι δραστηριότητες Jean Monnet χρηματοδοτούν περισσότερα από 250 νέα μέτρα, στα οποία συμμετέχουν περίπου 9 000 καθηγητές πανεπιστημίων και πολλά άλλα άτομα και ιδρύματα. Μέχρι στιγμής έχουν στηριχθεί περισσότερες από 5 000 δράσεις.
Από την έναρξή της το 1989, η πρωτοβουλία κατέστησε δυνατές χιλιάδες ερευνητικές δημοσιεύσεις στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών που καλύπτουν ποικίλους επιστημονικούς κλάδους και τομείς πολιτικής, όπως το ευρωπαϊκό δίκαιο, η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η καινοτομία, η απασχόληση, η άμυνα, η μετανάστευση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η ενέργεια, οι μεταφορές και η δράση για το κλίμα. Πολλές από αυτές τις πλέον σύγχρονες γνώσεις παρουσιάζονται σε περιοδικά υψηλού επιπέδου και σε φόρουμ πολιτικής ενημέρωσης, τα οποία επηρεάζουν τη συζήτηση και στηρίζουν την καλύτερη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που έχει αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών και στις ευκαιρίες που τους προσφέρονται.
Οι δραστηριότητες Jean Monnet έχουν προσλάβει πραγματικά παγκόσμιο χαρακτήρα: το 2018, το 60 % των 1 300 αιτήσεων επιχορήγησης προήλθαν από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μελλοντικό πρόγραμμα Erasmus (2021-2027) προβλέπει την επέκταση των δραστηριοτήτων Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης, ιδίως στα σχολεία, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ιστορικό
Οι δραστηριότητες Jean Monnet (1888-1979), που πήραν το όνομά τους από έναν από τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν μέρος του Erasmus+, του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι επιστήμονες από οποιοδήποτε επίσημα αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο, γεγονός που συμβάλλει στην επέκταση της σχετικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση διδασκαλίας και έρευνας σε χώρες όπου είναι πολύ περιορισμένες οι γνώσεις στον σχετικό τομέα.
Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων Jean Monnet απολαύουν πλήρους ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναμένεται να παράγουν ανεξάρτητες και επιστημονικά άρτιες εργασίες.
Οι δραστηριότητες Jean Monnet στηρίζουν επίσης διάφορα καθορισμένα ιδρύματα στην Ευρώπη για την επιδίωξη της αριστείας στις ευρωπαϊκές σπουδές και την έρευνα.
Η σημερινή εκδήλωση στις Βρυξέλλες εντάσσεται στην εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εορτασμό τριών δεκαετιών επιτευγμάτων από τις δραστηριότητες Jean Monnet. Η εκστρατεία αυτή θα διαρκέσει έως το τέλος του 2019, με εκατοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο, στο πλαίσιο των οποίων ο εορτασμός της 30ής επετείου θα προσφέρει την ευκαιρία σε πρώην και σημερινούς δικαιούχους των δραστηριοτήτων Jean Monnet να διοργανώσουν συζητήσεις, συνέδρια, εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες για τους φοιτητές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.