H Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι έτοιμη να αρχίσει τις εργασίες της τον Οκτώβριο, με τη λήψη απόφασης για τη νέα της έδρα
18 Ιουνίου, 2019
Εμπόδια στο εμπόριο: παρότι ο προστατευτισμός αυξάνεται, η ΕΕ συνεχίζει να ανοίγει εξαγωγικές αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
18 Ιουνίου, 2019

Brexit χωρίς συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των προετοιμασιών για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου (άρθρο 50)

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου (άρθρο 50), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε χθες απολογισμό –στην πέμπτη ανακοίνωσή της σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit– των μέτρων ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, ιδίως υπό το πρίσμα της απόφασης που έλαβε στις 11 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50), κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και σε συμφωνία με αυτό, να παρατείνει έως την 31η Οκτωβρίου 2019 την περίοδο που προβλέπει το άρθρο 50.
Δεδομένης της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την επικύρωση της συμφωνίας αποχώρησης –όπως συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2018– και της συνολικής πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας, το σενάριο ενός Brexit χωρίς συμφωνία την 1η Νοεμβρίου 2019 παραμένει πολύ πιθανό –αν και ανεπιθύμητο– ενδεχόμενο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται από τον Δεκέμβριο του 2017 για την περίπτωση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει υποβάλει 19 νομοθετικές προτάσεις, 18 από τις οποίες έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σχετικά με την εναπομένουσα πρόταση –τον κανονισμό έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019– επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί επίσημα αργότερα εντός του μηνός. Η Επιτροπή έχει επίσης εκδώσει 63 μη νομοθετικές πράξεις και έχει δημοσιεύσει 93 ανακοινώσεις ετοιμότητας. Δεδομένης της παράτασης της περιόδου του άρθρου 50, η Επιτροπή έλεγξε προσεκτικά όλα αυτά τα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι εξακολουθούν να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης οποιωνδήποτε μέτρων επί της ουσίας και ότι αυτά παραμένουν κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η Επιτροπή δεν σχεδιάζει να λάβει νέα μέτρα πριν από τη νέα ημερομηνία αποχώρησης.
Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι αποτελεί ευθύνη όλων των ενδιαφερομένων να προετοιμαστούν για όλα τα σενάρια. Δεδομένου ότι η περίπτωση της αποχώρησης χωρίς συμφωνία παραμένει πιθανή, η Επιτροπή συνιστά ένθερμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να επωφεληθούν από το πρόσθετο χρονικό διάστημα που παρέχει η παράταση ώστε να βεβαιωθούν ότι έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η σημερινή ανακοίνωση παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις προετοιμασίες που πραγματοποιούνται στην ΕΕ των 27 σε τομείς όπως τα δικαιώματα διαμονής και κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών, τα τελωνεία και η φορολογία, οι μεταφορές, η αλιεία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι χημικές ουσίες.
Σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία
Εάν αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις. Από τη στιγμή εκείνη, όλο το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της ΕΕ θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Αυτό θα προκαλέσει προφανώς σημαντικές διαταραχές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και θα έχει σοβαρό αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο, ο οποίος θα είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερος για το Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27.
Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Απριλίου 2019, σε περίπτωση που επικρατήσει το σενάριο της αποχώρησης χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρία βασικά ζητήματα σχετικά με την αποχώρηση ως προϋπόθεση για να εξετάσει η ΕΕ το ενδεχόμενο να ξεκινήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τη μελλοντική σχέση. Πρόκειται για τους εξής τομείς: 1) προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών που έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας τους πριν από το Brexit, 2) τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το ΗΒ ως κράτος μέλος και 3) σεβασμός του γράμματος και του πνεύματος της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και διαφύλαξη της ειρήνης στη νήσο της Ιρλανδίας, καθώς και της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς.
Οι εργασίες ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία: συνεχής επαγρύπνηση σε επιλεγμένους τομείς
Η προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί κοινή προσπάθεια των δημόσιων διοικήσεων και των οικονομικών φορέων. Η Επιτροπή διεξήγαγε εκτενείς τεχνικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27, με αντικείμενο τόσο γενικά θέματα ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης όσο και ειδικά τομεακά, νομικά και διοικητικά ζητήματα ετοιμότητας. Η Επιτροπή έχει επίσης ολοκληρώσει την περιοδεία της στις πρωτεύουσες των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Το συμπέρασμα των επισκέψεων είναι ότι τα κράτη μέλη είναι καλά προετοιμασμένα για όλα τα σενάρια.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.