Πρόσκληση σε εκδήλωση | 1/7/2019, 12:00-14:00 | Φινλανδική Προεδρία της ΕΕ: Το μέλλον της Ευρώπης μετά τις Ευρωεκλογές
21 Ιουνίου, 2019
ΕΕ και Mercosur κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία
2 Ιουλίου, 2019

Η πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εισάγει νέους ενωσιακούς κανόνες για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας

Αύριο 27 Ιουνίου θα τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοασφάλεια, η οποία συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές της ΕΕ τον Δεκέμβριο 2018.
Οι νέοι κανόνες παρέχουν στην Ευρώπη το πλαίσιο για την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών και ενισχύουν την εντολή του Οργανισμού κυβερνοασφάλειας της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας θα δώσει ώθηση στην κυβερνοασφάλεια των διαδικτυακών υπηρεσιών και των καταναλωτικών συσκευών, καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία εξατομικευμένων, και βάσει κινδύνου, ενωσιακών συστημάτων πιστοποίησης. Ταυτόχρονα, η νέα μόνιμη εντολή του Οργανισμού κυβερνοασφάλειας της ΕΕ περιλαμβάνει αυξημένες αρμοδιότητες και πόρους για την καλύτερη στήριξη των κρατών μελών με την αντιμετώπιση των απειλών και των επιθέσεων κυβερνοασφάλειας.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής  και αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, κ. Άντρους Άνσιπ, δήλωσε: «Η ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εάν περιλαμβάνει ισχυρές δεσμεύσεις για την κυβερνοασφάλεια. Η παρούσα Επιτροπή προώθησε τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες προτείνοντας, μεταξύ άλλων, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης και χρηματοδοτώντας την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι εργασίες για την ασφάλεια του 5G αποτελούν ιδιαίτερη προτεραιότητα, δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει όλες τις πτυχές του μέλλοντός μας.» Η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, πρόσθεσε: «Η πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια έχει καταδείξει την ανάγκη για μια ενωσιακή προσέγγιση που θα ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις, θα προστατεύει τους πολίτες μας και θα παραμένει ανταγωνιστική. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρώπη έχει δώσει μόνιμη εντολή στον Οργανισμό κυβερνοασφάλειας της ΕΕ. Η πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια καθιστά επίσης δυνατή την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ. Με την πράξη για την κυβερνοασφάλεια, με την οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και με το προτεινόμενο ευρωπαϊκό κέντρο ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας, έχουμε υποβάλει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο βασίζεται στις δημοκρατικές μας αξίες και διαφυλάσσει τα συμφέροντα των πολιτών μας.» 
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.