Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει τρεις νέες πρωτοβουλίες και κρίνει μία άλλη ως απαράδεκτη
4 Ιουλίου, 2019
Εξελέγησαν οι Κοσμήτορες του ΕΚ – ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου
4 Ιουλίου, 2019

Οι νέοι Αντιπρόεδροι του Κοινοβουλίου

Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο εξέλεξε τους 14 Αντιπροέδρους του για τα επόμενα δυόμιση χρόνια, σε ψηφοφορία τριών γύρων.

Έντεκα Αντιπρόεδροι εξελέγησαν στον πρώτο γύρο, δύο στο δεύτερο και ο τελευταίος με απλή πλειοψηφία στον τρίτο.

Ο κατωτέρω πίνακας αναγράφει τους νέους Αντιπροέδρους, οι οποίοι προέρχονται από έξι πολιτικές ομάδες και δέκα κράτη μέλη, βάσει της τάξης της εκλογής τους:

 

1. Mairead McGUINNESS (EPP, IE) 618 ψήφοι, γύρος 1
2. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 556 ψήφοι, γύρος 1
3. Rainer WIELAND (EPP, DE) 516 ψήφοι, γύρος 1
4. Katarina BARLEY (S&D, DE) 516 ψήφοι, γύρος 1
5. Othmar KARAS (EPP, AT) 477 ψήφοι, γύρος 1
6. Ewa Bożena KOPACZ (EPP, PL) 461 ψήφοι, γύρος 1
7. Klara DOBREV (S&D, HU) 402 ψήφοι, γύρος 1
8. Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ) 395 ψήφοι, γύρος 1
9. Nicola BEER (Renew Europe, DE) 363 ψήφοι, γύρος 1
10. Lívia JÁRÓKA (EPP, HU) 349 ψήφοι, γύρος 1
11. Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI) 336 ψήφοι, γύρος 1
12. Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ) 426 ψήφοιγύρος 2
13. Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL) 401 ψήφοιγύρος 2
14. Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 248 ψήφοιγύρος 3

 Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.