Νέα της Συνόδου – Στρασβούργο, 15-18 Ιουλίου 2019
12 Ιουλίου, 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – Η URSULA VON DER LEYEN ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΕΚ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (15-18.7.2019)
16 Ιουλίου, 2019

Εκλογές προέδρων και αντιπροέδρων για τις επιτροπές του ΕΚ

Όλες οι μόνιμες επιτροπές (20) και υποεπιτροπές (2) του Κοινοβουλίου συνεδρίασαν για τη σύστασή τους σε σώμα την Τετάρτη, εκλέγοντας προέδρους και αντιπροέδρους.

Τα προεδρεία των επιτροπών (πρόεδρος και μέχρι τέσσερις θέσεις αντιπροέδρων) εκλέγονται για θητείες δυόμιση ετών. Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τη συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, ορίζουν ομάδες διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συνομιλίων με τους υπουργούς της ΕΕ, υιοθετούν εκθέσεις, διοργανώνουν ακροάσεις και ελέγχουν το έργο των άλλων οργάνων και θεσμών της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των επιτροπών του ΕΚ

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.