Ασφάλεια τροφίμων, προστασία παραγωγών και καταναλωτών και βιώσιμη ανάπτυξη
4 Σεπτεμβρίου, 2019
«Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Christine Lagarde
18 Σεπτεμβρίου, 2019

Ετοιμότητα για το Brexit χωρίς συμφωνία: Τελική έκκληση της Επιτροπής προς όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 31 Οκτωβρίου 2019

Καθώς απομένουν 8 εβδομάδες μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή επανέλαβε σήμερα –στην 6η ανακοίνωσή της σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit– την έκκλησή της προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ΕΕ των 27 να προετοιμαστούν για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Λόγω της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την επικύρωση της συμφωνίας αποχώρησης –όπως συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2018– και της συνολικής πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας, το σενάριο ενός Brexit χωρίς συμφωνία την 1η Νοεμβρίου 2019 παραμένει ένα πιθανό, αν και ανεπιθύμητο, ενδεχόμενο.
Σε αυτό το πνεύμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα λεπτομερή κατάλογο ελέγχου προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο να προβούν στις τελικές προετοιμασίες. Για να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές των εμπορικών συναλλαγών, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις αλυσίδες εφοδιασμού με το Ηνωμένο Βασίλειο –ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους– θα πρέπει να έχουν επίγνωση των ευθυνών τους και να γνωρίζουν τις αναγκαίες διατυπώσεις κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές. Ο εν λόγω κατάλογος βασίζεται σε προηγούμενες ανακοινώσεις και 100 ανακοινώσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων. 
Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προβούν σε στοχευμένες τεχνικές προσαρμογές της διάρκειας των μέτρων έκτακτης ανάγκης της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να ληφθούν υπόψη για το έτος 2020 οι υφιστάμενες ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης του 2019 για τον τομέα της αλιείας και για την ενδεχόμενη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020. Τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα δεδομένης της απόφασης για παράταση της περιόδου του άρθρου 50 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες  εδώ.