«Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Christine Lagarde
18 Σεπτεμβρίου, 2019
Το σχέδιο Γιούνκερ φτάνει τα 433 δισ. ευρώ σε κινητοποίηση επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της με 12,1 δις ευρώ σε επενδύσεις
19 Σεπτεμβρίου, 2019

Brexit: ένθερμη στήριξη για τις θέσεις της ΕΕ από τη νέα σύνθεση του ΕΚ

Plenary session - The UK’s withdrawal from the EU

Τα μέλη του ΕΚ δεσμεύονται να απορρίψουν οποιαδήποτε Συμφωνία Αποχώρησης που δεν περιλαμβάνει μηχανισμό ασφαλείας για την Ιρλανδία

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Περαιτέρω παράταση (με προϋποθέσεις) της διορίας υπό το Άρθρο 50 είναι εφικτή, αν το Ηνωμένο Βασίλειο τη ζητήσει

Η Συμφωνία Αποχώρησης είναι δίκαιη, ισορροπημένη και παρέχει ασφάλεια δικαίου, σύμφωνα με το ψήφισμα που επανεπιβεβαιώνει τη στήριξη του ΕΚ για μία «συντεταγμένη αποχώρηση».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να στηρίζει μία «συντεταγμένη αποχώρηση» στη βάση της ήδη διαπραγματευθείσας Συμφωνίας Αποχώρησης, δηλώνουν εκ νέου τα μέλη του ΕΚ στο ψήφισμα που υιοθέτησαν σήμερα

Στο κείμενο του ψηφίσματος τονίζεται επίσης ότι η υφιστάμενη Συμφωνία Αποχώρησης σέβεται πλήρως τόσο τις «κόκκινες γραμμές» του ΗΒ όσο και τις αρχές της ΕΕ, προσφέροντας μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση.

Ασφάλεια δικαίου

Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι η Συμφωνία διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις επιλογές ζωής των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, προβλέπει μια ενιαία δημοσιονομική ρύθμιση ενώ περιλαμβάνει και πρόβλεψη, κατόπιν του σχετικού αιτήματος του ΗΒ, για μια μεταβατική περίοδο. Επιπλέον, η Συμφωνία παρέχει μηχανισμό ασφαλείας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην Ιρλανδία, προστατεύοντας τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, και διασφαλίζοντας τη συνέχιση της συνεργασίας Βορρά-Νότου.

Στο ψήφισμα επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚ είναι έτοιμο να επανέλθει στην αρχική πρόταση της ΕΕ για έναν μηχανισμό προστασίας μόνον για τη Βόρεια Ιρλανδία και ότι τα μέλη θα εξετάσουν «εναλλακτικές λύσεις», αν αυτές είναι νομικά και λειτουργικά αξιόπιστες, ενώ θα πρέπει και να συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Τα μέλη του ΕΚ υπογραμμίζουν ωστόσο ότι δεν θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους για οποιαδήποτε συμφωνία αποχώρησης χωρίς μηχανισμό ασφαλείας.

Αποκλειστική ευθύνη του ΗΒ σε περίπτωση Brexit «χωρίς συμφωνία»

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση, τα μέλη του ΕΚ τονίζουν ότι την ευθύνη θα φέρει πλήρως η κυβέρνηση του ΗΒ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, καθώς και για τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η εξέλιξη.

Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει επίσης ότι μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία δε θα αναιρέσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του ΗΒ όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, τη δημοσιονομική ρύθμιση και τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Ο σεβασμός όλων αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκρίνει το ΕΚ οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα μέλη του ΕΚ εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τα μέτρα προετοιμασίας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία που έχουν υιοθετήσει τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.