Η Laura Codruţa Kövesi, η προτεινόμενη υποψήφια του ΕΚ, ορίζεται Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας
25 Σεπτεμβρίου, 2019
Δήλωση μετά την τέταρτη αποστολή μεταπρογραμματικής εποπτείας στην Ελλάδα
27 Σεπτεμβρίου, 2019

Ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων

Το σημείωμα αυτό περιέχει πληροφορίες για την εκλογή της νέας Επιτροπής και τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου.

Διοργάνωση των ακροάσεων

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ακροάσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Σημ.: όλες οι ώρες που αναγράφονται στο πρόγραμμα των ακροάσεων αλλά και σε αυτό το σημείωμα είναι σε τοπική ώρα Βρυξελλών.

Κάθε ακρόαση θα διαρκέσει τρεις ώρες. και θα ξεκινήσουν με δηλώσεις των ορισθέντων Επιτρόπων διάρκειας 15 λεπτών, τις οποίες θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τα μέλη του ΕΚ. Θα υπάρξουν 25 ερωτήσεις συνολικά διάρκειας ενός λεπτού η κάθε μία, με τις απαντήσεις των ορισθέντων Επιτρόπων να διαρκούν μέχρι τρία λεπτά, ενώ οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και συμπληρωματική ερώτηση.

Αν το χαρτοφυλάκιο ενός ορισθέντος Επιτρόπου εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα μίας κοινοβουλευτικής επιτροπής, μόνο αυτή η επιτροπή θα εμπλακεί στην ακρόαση (αρμόδια επιτροπή). Οι ακροάσεις ωστόσο μπορεί να αφορούν περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Σε αυτή την περίπτωση, η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί από κοινού από αυτές τις επιτροπές (μικτές επιτροπές) ή από συνδεδεμένες επιτροπές με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες.

Αξιολόγηση των ακροάσεων

Ο πρόεδρος και οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων (συντονιστές) κάθε επιτροπής θα συσκεφθούν αμέσως μετά τις ακροάσεις (ή το επόμενο πρωί αν οι ακροάσεις πραγματοποιηθούν βράδυ) για να αξιολογήσουν τις επιδόσεις του εκάστοτε ορισθέντος Επιτρόπου.

Εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι συντονιστές θα στείλουν εμπιστευτική συστατική επιστολή στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, δηλώνοντας αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος τόσο για να συμμετάσχει στο Σώμα των Επιτρόπων, όσο και για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Οι συντονιστές των επιτροπών μπορεί να επιτύχουν ομοφωνία για να προτείνουν την έγκριση ή την απόρριψη ενός ορισθέντος Επιτρόπου από την ολομέλεια του ΕΚ. Αν δεν υπάρξει ομοφωνία, για να υποβληθεί θετική εισήγηση χρειάζεται η στήριξη των συντονιστών που εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο τρίτων των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.