Δήλωση μετά την τέταρτη αποστολή μεταπρογραμματικής εποπτείας στην Ελλάδα
27 Σεπτεμβρίου, 2019
Brexit: Οι πρόσφατες προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν προσφέρουν τις δικλείδες ασφαλείας που χρειάζονται ΕΕ και Ιρλανδία
4 Οκτωβρίου, 2019

ΕΤΕπ-ΤΕΑΕΠ: Πρόγραμμα επένδυσης ξεκινούν για Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν με ίσα μερίδια (50/50) η ΕΤΕπ και η ΤΕΑΕΠ, θα εστιάσει στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στους τομείς της γεωργίας, μεταποίησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μέσω μιας νέας πρωτοβουλίας χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα που ξεκίνησε σήμερα στην Αθήνα, η ΕΤΕπ και η ΤΕΑΕΠ θα παράσχουν από κοινού πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για νέες επενδύσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid Caps) στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Εκ των 100 εκατ. ευρώ τα 50 εκατ. αντιστοιχούν στην Ελλάδα, ενώ το ελάχιστο ύψος του δανείου είναι 20 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο αναπτυξιακών τραπεζών

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν με ίσα μερίδια (50/50) η ΕΤΕπ και η ΤΕΑΕΠ, θα εστιάσει στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στους τομείς της γεωργίας, μεταποίησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο αναπτυξιακών τραπεζών. Για την έναρξη του προγράμματος, η ΕΤΕπ χορήγησε δωδεκαετές δάνειο 50 εκατομμυρίων ευρώ στην ΤΕΑΕΠ, η οποία θα διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα και θα χορηγεί δάνεια σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.