Απολογισμός θητείας για την Επιτροπή Juncker
22 Οκτωβρίου, 2019
DiscoverEU: 20.000 ταξιδιωτικές κάρτες προσφέρονται σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη το ερχόμενο καλοκαίρι
7 Νοεμβρίου, 2019

DiscoverEU: ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι το DiscoverEU;
Το DiscoverEU αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ που προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία των περιφερειών της Ευρώπης, να απολαύσουν τον πολιτιστικό της πλούτο και να έλθουν σε επαφή με ανθρώπους από όλη την ήπειρο. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουν βασικές ικανότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων και η γνώση ξένων γλωσσών.
Γιατί δεν προσφέρετε την ευκαιρία αυτή σε όλους τους δεκαοκτάχρονους;
Στόχος είναι να δοθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων η ευκαιρία να επωφεληθούν από το DiscoverEU. Ωστόσο, με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 16 εκατ. ευρώ, δεν είναι δυνατό να προσφερθούν ταξιδιωτικές κάρτες σε όλους τους νέους ηλικίας 18 ετών στην Ευρώπη.
Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε μέχρι σήμερα και τα θετικά σχόλια που διατύπωσε η συντριπτική πλειονότητα των νέων που συμμετείχαν, η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει την πρωτοβουλία DiscoverEU, ανοίγοντάς την περισσότερο σε μειονεκτούσες ομάδες και δίνοντας περισσότερη έμφαση στη μαθησιακή της διάσταση σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του μελλοντικού προγράμματος Erasmus. 
Υπάρχει ποσόστωση ανά χώρα;
Έχει καθοριστεί ποσόστωση των ταξιδιωτικών καρτών για κάθε κράτος μέλος με βάση το ποσοστό του πληθυσμού του επί του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που σε κάποια χώρα οι αιτούντες είναι λιγότεροι από την καθορισμένη ποσόστωση, οι υπόλοιπες ταξιδιωτικές κάρτες θα κατανεμηθούν μεταξύ των χωρών στις οποίες υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες από τις ποσοστώσεις τους.
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ: