Ημερίδα με θέμα: «Δέκα χρόνια από την θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας»
21 Δεκεμβρίου, 2019
Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την «Πολιτική Συνοχής της ΕΕ»
21 Δεκεμβρίου, 2019

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ευκαιρίες της Πολιτικής Συνοχής, Συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. με 13.00 μ.μ., Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου πραγματοποίησε, Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα:  «Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ευκαιρίες της Πολιτικής Συνοχής, Συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Στην συζήτηση συμμετείχαν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου (Europe Direct), κ. Παναγιώτης Γρηγορίου, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου, κ. Γιώργος Πλακωτάρης, η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κα. Χρυσή Βιτσιλάκη, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, κα. Μαρία Παπαδανιήλ και ο κ. Τάσος Μπαλής, εκπρόσωπος από τον Δήμο Μυτιλήνης.
Η συζήτηση αφορούσε την Πολιτική Συνοχής και πως αυτά τα προγράμματα επενδύσεων μπορούν να εφαρμοστούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία και με τις Δημοτικές Αρχές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Περιφέρεια, ο Δήμος , η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στο να πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα, έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις στο Βόρειο Αιγαίο.
Ακόμη, τονίστηκε η ανάγκη για ενημέρωση του ευρέως κοινού για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που μπορεί να γίνει μέσω την πραγματοποίηση μιας Ημερίδας που θα έχει ως στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά την συγκεκριμένη πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.