Υπεράνω χρημάτων: ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης
13 Φεβρουαρίου, 2020
Η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ερχόμενη εβδομάδα 17-23 Φεβρουαρίου 2020
14 Φεβρουαρίου, 2020

Δικαιώματα των γυναικών: το ΕΚ ζητά μέτρα εναντίον της αύξησης των διακρίσεων

Οι ευρωβουλευτές διακηρύττουν τις προτεραιότητές τους για την επικείμενη Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών

Κάλεσμα για την ανάληγη αποφασιστικής δράσης από την ΕΕ εναντίον όλων των πρακτικών που υπονομεύουν τα δικαιώματα των γυναικών
Στο πλαίσιο των ετοιμασιών για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση των Γυναικών (UNCSW64) στη Νέα Υόρκη το Μάρτιο, το ΕΚ διατύπωσε τις προτεραιότητές του την Πέμπτη.
Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 463 ψήφους υπέρ, 108 κατά και 50 αποχές, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη θλίψη τους για το γεγονός ότι πολλές από τις προκλήσεις που απαριθμήθηκαν στη Διακήρυξη και Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου πριν από 25 χρόνια εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα.
Οι ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα υιοθετήσει ενιαία θέση και να αναλάβει δράση λαμβάνοντας μέτρα εναντίον των έμφυλων διακρίσεων.
Στις προτεραιότητές τους για την επικείμενη συνεδρίαση για της Επιτροπής για τη θέση των γυναικών το Μάρτιο, οι ευρωβουλευτές ζητούν μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομική και πολιτική ενδυνάμωση των γυναικών:

καλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας

ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

εξάλειψη του μισθολογικού (16%) και συνταξιοδοτικού (37%) χάσματος μεταξύ των φύλων

ενίσχυση της ισότιμης κατανομής οικιακών ευθυνών και υπηρεσιών φροντίδας

προώθηση της παιδείας για τα κορίτσια και η ενθάρρυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής στα πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών

προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και

σημείωση προόδου όσον αφορά την «Οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια» στο Συμβούλιο.
Για να ενισχυθεί η προστασία των γυναικών, η ΕΕ πρέπει:

να επικυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

να διαθέσει επαρκείς πόρους για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και για την προστασία των θυμάτων, και

να προστατεύσει και να προωθήσει τα δικαιώματα των ομάδων που υφίστανται πολλαπλές μορφές διακρίσεων σε σειρά τομέων, όπως π.χ. γυναίκες με αναπηρίες, γυναίκες χρώματος, μετανάστριες και άτομα LGBTIQ.
Η ΕΕ πρέπει να δράσει σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της:

προώθησης και στήριξης για τη συμπερίληψη άρθρων για την ισότητα των φύλων σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις επενδύσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες

καταδίκης της πρακτικής των ΗΠΑ, οι οποίες αρνούνται να χρηματοδοτήσουν διεθνείς οργανισμούς εάν παρέχουν ή ασκούν πίεση για υπηρεσίες αμβλώσεων.

σημαντικής χρηματοδότησης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων, και

προώθησης της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στις κλιματικές ενέργειες, στη διατήρηση της ειρήνης, στη διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης και στη διαμεσολάβηση.
Σχετικές πληροφορίες
Η Διακήρυξη του Πεκίνου εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ μετά την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, διακηρύττοντας ένα σύνολο αρχών για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Η Πλατφόρμα Δράσης αφορά τομείς όπως η οικονομία, η εκπαίδευση, η υγεία, η βία και η λήψη διοικητικών αποφάσεων.
Προσεχείς εκδηλώσεις του ΕΚ: «Η μακρά πορεία προς την ισότητα των φύλων: τι μένει να γίνει;»
Οι δημοσιογράφοι προσκαλούνται σε σεμινάριο στις 4 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, αφιερωμένο στην 25η επέτειο της Διακήρυξης του Πεκίνου. Την επόμενη μέρα, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων του ΕΚ θα διοργανώσει συνάντηση με εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών σχετικά με την 25η επέτειο της Διακήρυξης του Πεκίνου. Αντιπροσωπεία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών θα συμμετάσχει στο UNCSW64 στη Νέα Υόρκη στις 16-18 Μαρτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.