O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος κυρία Μαρία Γκάμπριελ στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής φλόγας. Επαφές με την Ελληνική Κυβέρνηση.
11 Μαρτίου, 2020
Στήριξη για τη διαχείριση της μετανάστευσης: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος Γιούανσον στην Ελλάδα
11 Μαρτίου, 2020

Κρίση του κοροναϊού: «Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου η ευρωπαϊκή οικονομία να ξεπεράσει τις δυσκολίες»

Στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19, η Επιτροπή έλαβε εντολή να εντείνει περαιτέρω την απόκρισή της στην έξαρση του κοροναϊού ή της νόσου COVID-19 σε όλα τα μέτωπα και να συντονίσει τις ενέργειες των κρατών μελών. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε λόγω του κοροναϊού έχει μια πολύ σημαντική ανθρώπινη διάσταση και ενδέχεται να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να δράσουμε αποφασιστικά και συλλογικά για να ανασχέσουμε την εξάπλωση του ιού, να βοηθήσουμε τους ασθενείς και να μετριάσουμε τις οικονομικές συνέπειες.
Μετά την τηλεδιάσκεψη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής:
«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η Επιτροπή εργάζεται σκληρά και στα δύο μέτωπα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντονίζει τα αναγκαία μέτρα μέσω καθημερινής τηλεφωνικής διάσκεψης με τους υπουργούς Υγείας και τους υπουργούς Εσωτερικών.
Δεύτερον, η Επιτροπή θα συγκροτήσει ομάδα επιδημιολόγων και ιολόγων από διάφορα κράτη μέλη, η οποία θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τον διαθέσιμο εξοπλισμό προστασίας και τις αναπνευστικές συσκευές, καθώς και τη δυνατότητα παραγωγής και διανομής τους. Ο εξοπλισμός αυτός είναι ζωτικής σημασίας για ολόκληρο τον τομέα της υγείας.
Όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, θα ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση στοχευμένης έρευνας για τον κοροναϊό.
Έχουμε κινητοποιήσει δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση ύψους 140 εκατ. ευρώ για ελπιδοφόρες έρευνες για εμβόλια, διάγνωση και θεραπεία.
Στο μέτωπο της οικονομίας:
Κατά πρώτο και κύριο λόγο, πρέπει να δράσουμε σε μακροοικονομικό επίπεδο. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε προκειμένου η ευρωπαϊκή οικονομία θα ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και της ΕΚΤ. Χαίρομαι που οι ηγέτες απηύθυναν έκκληση για μια τέτοια συντονισμένη στρατηγική.
Η Επιτροπή θα αναλάβει τον ρόλο της στο ακέραιο, χωρίς καθυστερήσεις. Επεξεργάζομαι τα εξής μέτρα για τη στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους:
Θα διασφαλίσουμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να εισρεύσουν στις επιχειρήσεις που τις χρειάζονται.
Δεύτερον, θα αξιοποιήσουμε πλήρως την ευελιξία που παρέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Τη Δευτέρα, θα υποβάλω συγκεκριμένες ιδέες ενώπιον της Ευρωομάδας. Έτσι, και στα δύο αυτά μέτωπα, θα αποσαφηνίσουμε τάχιστα τους κανόνες του παιχνιδιού για τα κράτη μέλη.
Τέλος, θα προωθήσω μια «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού», η οποία θα απευθύνεται
στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης,
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
στις αγορές εργασίας
και σε άλλα ευάλωτα τμήματα των οικονομιών μας.
Οι επενδύσεις αυτές αφορούν σημαντικά ποσά και θα ανέλθουν γρήγορα στα 25 δισ. ευρώ. Για να πραγματοποιηθούν, θα προτείνω αυτή την εβδομάδα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την αποδέσμευση 7,5 δισ. ευρώ σε ρευστότητα επενδύσεων. Θα συστήσω ομάδα εργασίας η οποία θα συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να διασφαλιστεί η έναρξη ροής των χρημάτων εντός των προσεχών εβδομάδων.
Σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα για τη συντονισμένη αντιμετώπιση την οποία ζήτησαν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Επιτροπή. Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση».
Πώς θα λειτουργήσει η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού;
Για την ταχεία διοχέτευση ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων ύψους 25 δισ. ευρώ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κοροναϊού, η Επιτροπή θα προτείνει να παραιτηθεί φέτος από την υποχρέωσή της να ζητήσει επιστροφή των μη δαπανηθέντων προχρηματοδοτήσεων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που κατέχουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη.
Τα κράτη μέλη θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ποσά για να επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Θα τα χρησιμοποιήσουν για την εθνική συγχρηματοδότηση την οποία κανονικά θα έπρεπε να εξασφαλίσουν τα ίδια προκειμένου να λάβουν τις επόμενες δόσεις των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων. Βάσει των μέσων ποσοστών συγχρηματοδότησης στα κράτη μέλη, τα 7,5 δισ. ευρώ θα επιτρέψουν την αποδέσμευση και χρήση διαρθρωτικής χρηματοδότησης ύψους περίπου 17,5-18 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η πρόταση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέσω τροποποίησης του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή θα υποβάλει την εν λόγω πρόταση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να προσαρμοστούν, όπου χρειάζεται, ώστε η χρηματοδότηση να διοχετευτεί σε βραχυπρόθεσμα μέτρα εργασίας, στον τομέας της υγείας, σε μέτρα για την αγορά εργασίας και σε τομείς που επηρεάζονται ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες.