Οι Επίτροποι Κυριακίδου, Γιούανσον και Λέναρτσιτς στην αυριανή συνεδρίαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
13 Μαρτίου, 2020
Η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ερχόμενη εβδομάδα 16-22 Μαρτίου 2020
13 Μαρτίου, 2020

Το πιλοτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στηρίζει 107 πρωτοποριακές ιδέες ερευνητών, νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 107 καινοτόμα έργα από όλη την Ευρώπη θα λάβουν στήριξη ύψους 344 εκατ. ευρώ μέσω του πιλοτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).
Οι επιλεγείσες προτάσεις χρηματοδοτούνται από το ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» και ανάμεσά τους υπάρχουν έργα μοναδικής σύλληψης, π.χ. για τη βελτίωση της ακρίβειας των χειρουργικών επεμβάσεων αφαίρεσης καρκινικών ιστών, τον εκσυγχρονισμό της τοπικής και παγκόσμιας παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και την εισαγωγή πολλών άλλων ρηξικέλευθων καινοτομιών.
Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο διανύει το τελευταίο έτος δοκιμαστικής λειτουργίας του, σημειώνει συνεχή πρόοδο. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για τη στήριξη του ΕΣΚ, γεγονός που αποδεικνύει ότι στην Ευρώπη δεν μας λείπουν οι εξαιρετικές ιδέες για ρηξικέλευθες τεχνολογίες και καινοτομίες. Αν αποκτήσει το σωστό επίπεδο χρηματοδότησης, το ΕΣΚ θα επιτρέψει σε πολύ περισσότερους οραματιστές ερευνητές και επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τα όνειρά τους στην Ευρώπη».
Οι ερευνητές, οι νεοφυείς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιλέγονται για στήριξη από το ΕΣΚ προέρχονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Από τα 107 χρηματοδοτούμενα έργα, τα 63 βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας. Χάρη σε χρηματοδότηση με πάνω από 162 εκατ. ευρώ από το πιλοτικό μέσο «Pathfinder», θα μπορέσουν να αναπτύξουν ρηξικέλευθες τεχνολογίες και να τις μεταφέρουν στην αγορά, δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς. Οι υπόλοιπες 44 επιχορηγήσεις που αντιστοιχούν σε σχεδόν 182 εκατ. ευρώ από το πιλοτικό μέσο «Accelerator» του ΕΣΚ, θα επενδυθούν σε νεοφυείς και σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις καινοτομίες τους.
Εκτός από χρηματοδοτική στήριξη, οι εταιρείες αυτές θα λάβουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης, πλαισίωσης, συμβουλών και επιχειρηματικής επιτάχυνσης.
Για δεύτερη φορά, το πιλοτικό μέσο «Accelerator» του ΕΣΚ προσέφερε τη δυνατότητα στήριξης με άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου επιπροσθέτως των επιχορηγήσεων. Οι 21 από τους 44 δικαιούχους του Accelerator έχουν λάβει στήριξη «μεικτής χρηματοδότησης» (δηλαδή επιχορήγηση και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο), με τη μέση στήριξη μετοχικού κεφαλαίου ανά δικαιούχο να εκτιμάται στα 4,61 εκατ. ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.