Δελτίο Τύπου – Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο Μισέλ, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την επιδημία COVID-19 – 17/03/2020
18 Μαρτίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ: Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
19 Μαρτίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Ανατολική Εταιρική Σχέση: η Επιτροπή προτείνει νέους στόχους πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας υπέβαλαν πρόταση για τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μετά το 2020. Επιδιώκεται η αύξηση του εμπορίου, η ενδυνάμωση της συνδεσιμότητας και η εμβάθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία, η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και η προώθηση δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Ζοζέπ Μπορέλ σχολίασε σχετικά: «Η ισχύς των γειτόνων μας είναι και ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η Ανατολική Εταιρική Σχέση εξακολουθεί να αποτελεί καίριο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Οι προτάσεις μας θα ενισχύσουν περαιτέρω τις έξι χώρες εταίρους μας, αντικατοπτρίζοντας τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που μοιραζόμαστε, πάντοτε με έμφαση στην επίτευξη απτών και θετικών αποτελεσμάτων για όλους τους πολίτες».

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη γειτονία και τη διεύρυνση, Όλιβερ Βάρχεϊ, δήλωσε: «Στέλνουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα στις ανατολικές χώρες εταίρους μας: θα σας βοηθήσουμε να οικοδομήσετε ισχυρές οικονομίες και να δημιουργήσετε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας με την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε βασικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και το περιβάλλον. Θα συνεργαστούμε στενά για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας πανδημίας COVID-19.»

Με βάση τα επιτεύγματα της Εταιρικής Σχέσης κατά τα πρώτα 10 έτη, στη σημερινή πρόταση παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις χώρες εταίρους για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους ενόψει των σημερινών προκλήσεων ως πρωταρχικού στόχου πολιτικής μετά το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων θα συνεχιστεί και θα αφορά νέες προτεραιότητες πολιτικής για τη στήριξη του οικολογικού μετασχηματισμού, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της δημιουργίας οικονομιών που θα λειτουργούν για όλους, παρέχοντας, ιδίως, περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και προωθώντας την ισότητα των φύλων.

Μια Εταιρική Σχέση που ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ:

Μαζί για ανθεκτικές, βιώσιμες και ολοκληρωμένες οικονομίες

Ενισχύοντας τις οικονομίες, μειώνοντας τις ανισότητες και καθιστώντας τις χώρες εταίρους ελκυστικές για ανθρώπους που επιθυμούν να χτίσουν εκεί το μέλλον τους. Με την αύξηση του εμπορίου και την εμβάθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης, των επενδύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και της συνδεσιμότητας, με την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει ο δίδυμος οικολογικός και ψηφιακός μετασχηματισμός στον άνθρωπο, στόχος είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα προσφέρει αξιοπρεπείς, βιώσιμες θέσεις εργασίας και οικονομικές ευκαιρίες για τη διασφάλιση της ευημερίας όλων. Θα επικεντρωθούμε σε βασικούς τομείς για την οικονομική ανάπτυξη, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και το περιβάλλον, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη.

Μια Εταιρική Σχέση που ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ:

Μαζί για θεσμούς που λογοδοτούν, για το κράτος δικαίου και για την ασφάλεια

Η χρηστή διακυβέρνηση και οι δημοκρατικοί θεσμοί, το κράτος δικαίου, οι επιτυχείς πολιτικές κατά της διαφθοράς, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε πληθυσμούς που πλήττονται από συγκρούσεις, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ισχυρών και ανθεκτικών κρατών και κοινωνιών. Αποτελούν επίσης σημαντικές προϋποθέσεις για μια λειτουργική οικονομία της αγοράς και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το κράτος δικαίου, ιδίως, αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού επιχειρηματικού κλίματος και σημαντικό συντελεστή προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων. Πρέπει να υπάρξει εκ νέου δέσμευση υπέρ των θεμελιωδών αρχών της εταιρικής σχέσης, καλύτερη μέτρηση των πραγματικών αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων, καθώς και των αντιλήψεων που έχουν για αυτές οι πολίτες.

Μια Εταιρική Σχέση με ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Μαζί για την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή

Οι περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις απαιτούν επείγουσα δράση από την ΕΕ και τις χώρες εταίρους. Η ΕΕ θα βοηθήσει τις χώρες εταίρους να υλοποιήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους στη Συμφωνία του Παρισιού και να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και προωθώντας την κλιματική ουδετερότητα, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις επενδυτικές προκλήσεις. Η ΕΕ θα στηρίξει επίσης την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό του τομέα της υγείας.

Μια Εταιρική Σχέση ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ:

Μαζί για έναν ανθεκτικό ψηφιακό μετασχηματισμό

Η ισχυρή ψηφιακή παρουσία στις γειτονικές χώρες της ΕΕ θα επιτρέψει την οικονομική ανάπτυξη και θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ θα επενδύσει περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό των χωρών εταίρων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, και θα στηρίξει την επέκταση των εξαιρετικά καινοτόμων ψηφιακών νεοφυών επιχειρήσεων στην περιοχή. Η ΕΕ θα υποστηρίξει και θα συμβάλει περαιτέρω στην ανθεκτικότητα των χωρών εταίρων στον κυβερνοχώρο.

Μια Εταιρική Σχέση ΠΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ:

Μαζί για ανθεκτικές, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες

Οι ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές και οι διαφανείς δημόσιες διοικήσεις που έχουν επίκεντρο τον πολίτη και λογοδοτούν σε αυτόν είναι απαραίτητες για τη δημοκρατία. Σε συνδυασμό με μια ενεργό κοινωνία των πολιτών, τα ελεύθερα, πλουραλιστικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και η προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, αποτελούν βασικά συστατικά για ανθεκτικές, δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατικές κοινωνίες. Η συνεργασία στους τομείς αυτούς θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα για την ΕΕ.

Ιστορικό

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση ξεκίνησε το 2009 με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Η Εταιρική Σχέση έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες και την πρόοδο κάθε εταίρου, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση, αλλά με ευελιξία και χωρίς αποκλεισμούς, για την από κοινού αντιμετώπιση των κοινών και παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Οι τρέχοντες στόχοι πολιτικής ορίστηκαν μέσω των «20 παραδοτέων για το 2020», ενός θεματολογίου που συμφωνήθηκε το 2017.

Οι νέοι στόχοι πολιτικής προέκυψαν από τη διαρθρωμένη διαβούλευση για το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που πραγματοποιήθηκε το 2019, με ευρεία και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των κρατών μελών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των χωρών εταίρων, πανεπιστημιακών, επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συνολικά, υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι το ισχύον πλαίσιο πολιτικής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι εύρωστο και αποφέρει απτά οφέλη για τους ανθρώπους.

Επόμενα στάδια

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναμένουν από τα κράτη μέλη και τις χώρες εταίρους να εγκρίνουν την πρόταση ενόψει της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, του Ιουνίου 2020, η οποία θα δώσει εντολή να αναπτυχθεί ένα νέο σύνολο απτών παραδοτέων αποτελεσμάτων με βάση τα τρέχοντα «20 παραδοτέα για το 2020».

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.