Δελτίο Τύπου – Δηλώσεις του Επιτρόπου Τζεντιλόνι στη συνέντευξη Τύπου της Ευρωομάδας
18 Μαρτίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Δήλωση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου Βέστεϊγιερ σχετικά με το σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-19
18 Μαρτίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή η ΕΕ επενδύει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ για πράσινα έργα σε 7 κράτη μέλη

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο αξίας άνω των 1,4 δισ. ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ για 14 μεγάλα έργα υποδομής σε 7 κράτη μέλη, συγκεκριμένα, στην Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Τα έργα καλύπτουν διάφορους βασικούς τομείς, όπως το περιβάλλον, η υγεία, οι μεταφορές και η ενέργεια για μια πιο έξυπνη Ευρώπη, με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Αποτελούν μαζική επένδυση για την τόνωση της οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της κοινωνικής ευημερίας των πολιτών.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα ακόλουθα: «Σε τέτοιους δύσκολους καιρούς για την ήπειρό μας, έχει ζωτική σημασία η πολιτική για τη συνοχή να εξακολουθήσει να διαδραματίζει τον ρόλο της, στηρίζοντας την οικονομία προς όφελος των πολιτών μας. Η έγκριση των μεγάλων έργων, σήμερα, αποδεικνύει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ, ειδικότερα μέσω της πολιτικής για τη συνοχή, φέρνει απτά αποτελέσματα, στηρίζοντας περιφέρειες και δήμους, ώστε να καταστούν ασφαλέστεροι τόποι, πιο καθαροί και πιο άνετοι για πολίτες και επιχειρήσεις. Πολλά από τα έργα που εγκρίθηκαν βοηθούν επίσης στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μπορούμε να πετύχουμε πολλά.»

Βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Κροατίας

Περισσότερα από 119 εκατ. ευρώ του Ταμείου Συνοχής θα χρηματοδοτήσουν την αγορά 21 νέων ηλεκτρικών τρένων για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, τη μείωση των καθυστερήσεων και την ενθάρρυνση του κόσμου να χρησιμοποιεί πιο πολύ έναν βιώσιμο τύπο μεταφορών. Το έργο αυτό θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού της χώρας και στη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της κινητικότητας, με θετικές οικονομικές συνέπειες. Θα μειωθούν ο χρόνος μετακίνησης, ο θόρυβος, οι δονήσεις και το κόστος λειτουργίας, ενώ θα αυξηθεί η ασφάλεια.

Πιο αξιόπιστος και αποδοτικός ενεργειακός εφοδιασμός της Τσεχίας

Χάρη σε επένδυση ύψους σχεδόν 37 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα κατασκευαστεί μια νέα αποδοτική και αξιόπιστη ηλεκτρική γραμμή διπλού κυκλώματος μεταξύ Πρεστίτσε και Βιτκόφ στις περιφέρειες Πλζεν και Καρλόβι Βάρι της Τσεχίας. Το έργο αυτό, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί βασική υποδομή που διασυνδέει τα ενεργειακά συστήματα διάφορων χωρών της ΕΕ, θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα μειωθούν επίσης οι περιφερειακές διακοπές ρεύματος και η αστοχία δικτύου.

Αύξηση της αντιπλημμυρικής ασφάλειας & βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στην Ουγγαρία

Η χορήγηση άνω των 49 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής θα αυξήσει την αντιπλημμυρική ασφάλεια τόσο για τους ανθρώπους όσο και για την οικονομία στην κοιλάδα του ποταμού Τίσα, ιδίως ως απάντηση στις ακραίες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών.

Επιπλέον, σχεδόν 96 εκατ. ευρώ του Ταμείου Συνοχής θα διατεθούν επίσης για την προστασία άνω των 132 000 κατοίκων από τον κίνδυνο πλημμύρας στον Άνω Τίσα. Το έργο αυτό περιλαμβάνει επίσης τη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, στηρίζοντας έτσι την οικονομία που βασίζεται στο νερό.

Καθαρή ενέργεια και καλύτερες υπηρεσίες μεταφορών στην Πολωνία

Θα κατασκευαστούν γραμμή μεταφοράς ισχύος και υποσταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στη Βόρεια και τη Βορειοδυτική Πολωνία, χάρη σε επένδυση της ΕΕ ύψους άνω των 54 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής. Το έργο, το οποίο θα καλύπτει έκταση σχεδόν 380 χλμ., θα υποστηρίζει την παραγωγή και τη διανομή καθαρής και ασφαλούς ενέργειας, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Επιπλέον, θα διατεθούν σχεδόν 85 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών στο Όλστιν, με την επέκταση των υφιστάμενων γραμμών τραμ και λεωφορείων και με την εγκατάσταση έξυπνου συστήματος μεταφορών. Έτσι, θα ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες και θα μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, με θετικές συνέπειες για το αστικό περιβάλλον.

Στη συνέχεια, το Ταμείο Συνοχής θα επενδύσει περισσότερα από 38 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τραμ στο Βίντγκοστς, στην περιφέρεια Κουγιαβίας-Πομερανίας. Χάρη στο έργο αυτό, περίπου 350 000 κάτοικοι θα επωφεληθούν από την αυξημένη άνεση και προσβασιμότητα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τη μείωση της κυκλοφορίας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπλέον, χάρη σε επένδυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης η οποία υπερβαίνει τα 76 εκατ. ευρώ, η Πολωνία θα εκσυγχρονίσει τέσσερις σιδηροδρομικές γραμμές συνολικού μήκους σχεδόν 52 χλμ. στην περιφέρεια Σιλεσίας. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί ο χρόνος μετακίνησης και η ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί ομαλότερη διαλειτουργικότητα και ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών στην Πορτογαλία

Το Ταμείο Συνοχής θα επενδύσει 107 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του συστήματος του μετρό στο Πόρτο. Το έργο αυτό θα καταστήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης ελκυστικότερες, θα μειώσει την κυκλοφορία και τη ρύπανση και θα εγγυηθεί ασφαλέστερες, ταχύτερες και πιο άνετες μετακινήσεις για τους επιβάτες.

Εξασφάλιση της πρόσβασης σε καθαρό νερό και καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στη Ρουμανία

Χρηματοδότηση ύψους 486,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής θα εξασφαλίσει, αφενός, την πρόσβαση σε καλύτερο πόσιμο νερό και, αφετέρου, την κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων για περισσότερα από 400 000 άτομα στη Νοτιοδυτική Ρουμανία, ενώ θα αποτρέψει τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων στην επαρχία Σουτσάβα της Βορειοανατολικής περιφέρειας για 220 000 κατοίκους.

Στη συνέχεια, η ΕΕ θα επενδύσει 47 εκατ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ιατρικών υπηρεσιών στην Βορειοανατολική περιφέρεια. Χάρη στην επένδυση αυτή, από την οποία θα επωφεληθούν 90 000 κάτοικοι, οι ασθενείς θα λαμβάνουν θεραπεία υψηλής ποιότητας, ενώ θα μειωθεί ο αριθμός των θανάτων και των μακροχρόνιων αναπηριών.

Βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης στον διάδρομο του Ατλαντικού

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα επενδύσει 265 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση άνω των 178 χλμ. σιδηροδρομικής σύνδεσης στη γραμμή υψηλών ταχυτήτων Μαδρίτης-Λισαβόνας μήκους 715 χλμ., και ιδιαίτερα στην περιοχή της Εστρεμαδούρας. Από το έργο θα επωφεληθούν οι εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, ενώ θα υπάρξουν θετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Το έργο αποτελεί μέρος του διαδρόμου του Ατλαντικού του δικτύου ΔΕΔ-Μ που συνδέει τη Νοτιοδυτική Ευρώπη με την υπόλοιπη ΕΕ.

Ιστορικό

Τα μεγάλα έργα είναι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας της πολιτικής για τη συνοχή, με αξία άνω των 50 εκατ. ευρώ η καθεμία. Λόγω της υψηλής χρηματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ στα εν λόγω έργα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ή του Ταμείου Συνοχής, τα έργα υπόκεινται σε ειδική διαδικασία αξιολόγησης και σε τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 της ΕΕ, 310 μεγάλα έργα έλαβαν ήδη στήριξη στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.

Η JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη των έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες), η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που βοηθά τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές στην προετοιμασία μεγάλων έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε καθένα από αυτά τα έργα, παρέχοντας συμβουλές στα κράτη μέλη και τους δικαιούχους είτε κατά την ανάπτυξη των έργων είτε κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.