Δελτίο Τύπου – Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Σμιτ συζήτησαν με τα κράτη μέλη σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου COVID-19
20 Μαρτίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκά πρότυπα ιατρικών εφοδίων διατίθενται δωρεάν για να διευκολυνθεί η αύξηση της παραγωγής
23 Μαρτίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τις άδειες εξαγωγής εξοπλισμού ατομικής προστασίας

Στις 19 Μαρτίου, η Επιτροπή ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές (που συνοδεύονται από παράρτημα) σχετικά με την απαίτηση άδειας εξαγωγής που ισχύει από τις 15 Μαρτίου για τις εξαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Λόγω της διαρκώς μεταβαλλόμενης κατάστασης της επιδημίας COVID-19, η Επιτροπή επανεξέτασε και διάφορες πτυχές αυτού του προσωρινού μέτρου έτσι ώστε να αποτυπώνει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των αλυσίδων αξίας παραγωγής και των δικτύων διανομής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή πλέον εξαιρεί ορισμένες χώρες και εδάφη, ιδίως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών: τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία, καθώς και την Ανδόρα, τις Φερόες Νήσους, τον Άγιο Μαρίνο και το Βατικανό, και τις συνδεδεμένες χώρες και εδάφη που έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τη Δανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αλλαγή αυτή θα αρχίσει να ισχύει από τις 21 Μαρτίου 2020.

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσαφηνίζουν τη δυνατότητα συνέχισης των έκτακτων επιχειρήσεων ανθρωπιστικών οργανώσεων σε τρίτες χώρες.

 

Όσον αφορά τις άλλες χώρες, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν άδειες εξαγωγής όταν δεν υπάρχει απειλή για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού ατομικής προστασίας στην αγορά του εν λόγω κράτους μέλους ή αλλού μέσα στην Ένωση.

 

Σκοπός του προσωρινού αυτού μέτρου είναι να διαφυλαχθεί η διαθεσιμότητα εξοπλισμού προστασίας στην ΕΕ. Το ενωσιακό μέτρο θα πρέπει τώρα να αντικαταστήσει τυχόν παρόμοια εθνικά μέτρα για άδειες εξαγωγής ή απαγόρευση εξαγωγών που είχαν τεθεί σε εφαρμογή.  Καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς, η Επιτροπή θα συνεχίσει να την παρακολουθεί από κοντά.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.