ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – COVID-19: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
23 Μαρτίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ COVID-19: ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ
23 Μαρτίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά επείγουσα δημόσια διαβούλευση για τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κοροναϊού.

Η Επιτροπή ξεκίνησε επείγουσα δημόσια διαβούλευση για να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς όλες τις χώρες που αναφέρονται ως «χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους» στην ανακοίνωση του 2012 για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις.

 

Διάφορα κράτη μέλη είχαν προηγουμένως επισημάνει ότι αναμένουν προσεχώς συνολική συρρίκνωση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης για τις εξαγωγές προς όλες τις χώρες, λόγω της επιδημίας του κοροναϊού. Οι εξαγωγικές πιστώσεις επιτρέπουν στους αλλοδαπούς αγοραστές αγαθών και/ή υπηρεσιών να αναβάλλουν την πληρωμή. Η αναβολή της πληρωμής συνεπάγεται πιστωτικό κίνδυνο για τους πωλητές/εξαγωγείς, έναντι του οποίου ασφαλίζονται, συνήθως μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων (πρόκειται για τη λεγόμενη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων).

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις, η οποία άρχισε να ισχύει το 2013, το εμπόριο στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις εννέα χώρες του ΟΟΣΑ που απαριθμούνται στο παράρτημά της, με μέγιστη περίοδο κινδύνου μικρότερη των δύο ετών, συνεπάγεται εμπορεύσιμους κινδύνους και δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να ασφαλίζεται από το κράτος ή από ασφαλιστικές επιχειρήσεις που στηρίζονται από το κράτος.

 

Χάρη στο προσωρινό πλαίσιο της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ήδη διευκολυνθεί ή απόδειξη της αναγκαιότητας δημόσιας ασφάλισης.

 

Η Επιτροπή ξεκίνησε τη σημερινή δημόσια διαβούλευση για να διαπιστωθεί κατά πόσον πρέπει να καταστεί ευρύτερα διαθέσιμη η δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης που συνδέεται με την επιδημία του κοροναϊού.

 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, ως προσωρινό μέτρο, τη διαγραφή χωρών από τον κατάλογο των «χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους».

 

Σε περίπτωση διαγραφής, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι εξαγωγικών πιστώσεων προς αυτές τις χώρες θα θεωρούνται προσωρινά μη εμπορεύσιμοι και οι κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα μπορούν, κατ’ αρχήν, να παρεμβαίνουν και να παρέχουν ασφάλιση για τους κινδύνους αυτούς.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.