ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΤΟΥΡΚΙΑ: Η ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
31 Μαρτίου, 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
31 Μαρτίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τη συμβατότητα προς το δίκαιο ανταγωνισμού των πρωτοβουλιών συνεργασίας ενόψει της κρίσης του κορονοϊού

Χτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ειδικό ιστότοπο, στον οποίο παρέχεται καθοδήγηση σε εταιρείες, επαγγελματικές ενώσεις και νομικούς συμβούλους για τη συμβατότητα προς το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ συγκεκριμένων πρωτοβουλιών συνεργασίας με ενωσιακή διάσταση, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση του κορονοϊού.

 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της προσφοράς και της δίκαιης διανομής βασικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για τον μετριασμό, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της κρίσης.

 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν νέες και προσωρινές ρυθμίσεις συνεργασίας που να μην εμποδίζουν τον ανταγωνισμό, προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του κορονοϊού ομοιόμορφα.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεντρώσει σε έναν ιστότοπο τις διάφορες ήδη υπάρχουσες δέσμες κατευθυντήριων γραμμών  και δημιούργησε μια ηλεκτρονική θυρίδα (COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu) στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις που αναζητούν ανεπίσημη καθοδήγηση για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα (βλ. εδώ).