Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τον εφοδιασμό και τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων
8 Απριλίου, 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – SASSOLI: Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ. ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROGROUP
10 Απριλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική της για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η εν λόγω στρατηγική εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στις γενικότερες προσπάθειες της Επιτροπής για μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομική ανάκαμψη μετά την έξαρση του κορονοϊού. Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις που θα συνεισφέρουν στις εργασίες της Επιτροπής για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμα έργα.

Η συνεχιζόμενη έξαρση του κορονοϊού αναδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των οικονομιών μας στο μέλλον. Η ανανεωμένη στρατηγική θα βασιστεί σε προηγούμενες πρωτοβουλίες και εκθέσεις, όπως το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης του 2018 και οι εκθέσεις της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Στόχος της Επιτροπής είναι η ανανεωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση να εγκριθεί μέσα το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων δήλωσε: «Σήμερα αγωνιζόμαστε κατά του κορονοϊού αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας που έχουμε θέσει, καθώς και τον στόχο για μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη ως το 2050. Η δημιουργία μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας θα αποτελέσει βασικό μέλημα κατά τη φάση ανάκαμψης, και η ανανεωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση θα είναι καθοριστικής σημασίας για την κινητοποίηση των απαραίτητων κεφαλαίων. Αυτή η διαβούλευση δίνει την ευκαιρία σε όλους τους Ευρωπαίους, τις εταιρείες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών  και τις δημόσιες αρχές να συνεισφέρουν στο θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ και στους τρόπους συμβολής του στην οικονομική ανάκαμψη».

Η ανανεωμένη στρατηγική, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, έχει τους εξής στόχους: (1) δημιουργία μιας ισχυρής βάσης που θα καταστήσει δυνατές τις βιώσιμες επενδύσεις· (2) αύξηση των ευκαιριών για θετικό αντίκτυπο των πολιτών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων στην κοινωνία και το περιβάλλον· και (3) πλήρης διαχείριση και ενσωμάτωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή ως τις 15 Ιουνίου 2020.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ.