Δελτίο Τύπου – Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η σφαιρική ανταπόκριση της ΕΕ στην πανδημία του κορονοϊού
8 Απριλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση
8 Απριλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν τον εφοδιασμό και τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων

Η Επιτροπή καλεί σήμερα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Η πανδημία έχει αναδείξει σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση του εφοδιασμού με τα αναγκαία κρίσιμα φάρμακα, καθώς και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τέτοια πανδημία στην αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμάκων στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής εστιάζουν στην ορθολογική προμήθεια, κατανομή και χρήση των ζωτικής σημασίας φαρμάκων για τη φροντίδα των ασθενών με κορονοϊό, καθώς και των φαρμάκων για τα οποία ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος έλλειψης εξαιτίας της πανδημίας. Χάρη στις προτεινόμενες δράσεις θα μπορέσει να υπάρξει μια πιο συντονισμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα διατηρεί την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και παράλληλα θα προστατεύει τη δημόσια υγεία.

Η Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου, αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Η πρωτόγνωρη αυτή κρίση δημιουργεί τεράστιες πιέσεις για τα συστήματα υγείας μας, με τα αποθέματα βασικών φαρμάκων σε πολλά ευρωπαϊκά νοσοκομεία να κινδυνεύουν να εξαντληθούν. Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή δεν έχουμε το περιθώριο για ελλείψεις σε φάρμακα που σώζουν ζωές. Σήμερα παρουσιάζουμε στα κράτη μέλη συγκεκριμένες δράσεις ώστε να προλαμβάνονται εκ των προτέρων οι ελλείψεις και να διασφαλίζεται ότι τα νοσοκομεία μας διαθέτουν τα αναγκαία φάρμακα για να σώσουν ζωές. Καλώ τη φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ να επιδείξει αλληλεγγύη και αίσθημα ευθύνης και να αυξήσει την παραγωγή των φαρμάκων που είναι αναγκαία για τη φροντίδα των ατόμων που έχουν νοσήσει σοβαρά λόγω κορονοϊού.»

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βέλτιστη και ορθολογική χρήση των φαρμάκων τονίζουν ότι οι εθνικές αρχές πρέπει:

  • Να δείξουν αλληλεγγύη μέσα από την άρση των απαγορεύσεων και των περιορισμών στις εξαγωγές, ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν διαθέσιμα βασικά φάρμακα στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία και ότι αποφεύγεται η συσσώρευση αποθεμάτων σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε περιττή συσσώρευση αποθεμάτων λόγω αγορών πανικού.
  • να διασφαλίσουν τον εφοδιασμό, αυξάνοντας και αναδιοργανώνοντας την παραγωγή μέσα από την παρακολούθηση των αποθεμάτων και της παραγωγικής ικανότητας, τον συντονισμό των κοινών προσπαθειών του κλάδου και την εφαρμογή πρωτοβουλιών για τη στήριξη της ζήτησης και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την ενθάρρυνση του εφοδιασμού. Εάν τα κράτη μέλη χρειαστεί να στηρίξουν τη βιομηχανία στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας μέσω φορολογικών κινήτρων και κρατικών ενισχύσεων και να εφαρμόσουν ρυθμιστική ευελιξία, η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει καθοδήγηση και ασφάλεια δικαίου.
  • να προωθήσουν τη βέλτιστη χρήση των φαρμάκων στα νοσοκομεία, ιδίως μέσα από την προσαρμογή των υφιστάμενων πρωτοκόλλων των νοσοκομείων ή την κατάρτιση νέων επικυρωμένων πρωτοκόλλων για την πρόληψη της υπερβολικής χρήσης φαρμάκων, καθώς και μέσα από την παροχή της δυνατότητας για παράταση των ημερομηνιών λήξης των φαρμάκων.
  • να βελτιστοποιήσουν τις πωλήσεις στα φαρμακεία ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση αποθεμάτων από το κοινό μέσα από την επιβολή περιορισμών στις πωλήσεις φαρμάκων για τα οποία υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων και, ενδεχομένως, τον προσωρινό περιορισμό των διαδικτυακών πωλήσεων για βασικά φάρμακα.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις με σκοπό την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον εντοπισμό των φαρμάκων για τα οποία υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθείται η συνολική ζήτηση από τα κράτη μέλη, καθώς και οι επιπτώσεις των απαγορεύσεων εξαγωγών από τρίτες χώρες.

Ο κίνδυνος ελλείψεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης σε φάρμακα για ασθενείς που νοσηλεύονται λόγω κορονοϊού. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η συσσώρευση αποθεμάτων από τους πολίτες, η αυξημένη ζήτηση για πειραματικά φάρμακα για τον κορονοϊό, τα μέτρα προστατευτισμού που λαμβάνονται εντός και εκτός της ΕΕ, όπως οι απαγορεύσεις εξαγωγών και η συσσώρευση αποθεμάτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και οι φραγμοί στις μεταφορές μεταξύ χωρών.

Επιπλέον, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, προτείνει ένα προσωρινό πλαίσιο το οποίο εξηγεί πότε και πώς οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες ή γραπτές διαβεβαιώσεις ότι η συνεργασία για την αποφυγή ελλείψεων σε δυσεύρετα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες συνάδει με τους κανόνες περί ανταγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.