Δελτίο Τύπου – Μετανάστευση: Πρώτη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο
15 Απριλίου, 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 18.00 (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)
15 Απριλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση

Η Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στη μάχη κατά των σημαντικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

 

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2020, τη δεύτερη από την εκδήλωση της επιδημίας, οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συζήτησαν πιθανές λύσεις για την αξιολόγηση, τη χορήγηση διπλωμάτων και την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Η Επιτροπή εξήγησε πως κινητοποιεί όλα τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει για την παροχή βοήθειας. Μεταξύ άλλων μέσω νέων δυνατοτήτων διαρθρωτικής χρηματοδότησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της μάθησης εξ αποστάσεως και για την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

 

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος αρμόδια για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη νεολαία, δήλωσε: «Η κατάσταση που βιώνουμε συνιστά πραγματικό κίνδυνο εκπαιδευτικών ανισοτήτων για τους σπουδαστές και τις οικογένειες που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και κινητοποιούμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να αποτρέψουμε τη διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος. Επιπλέον, συνεργάζομαι με τις υπηρεσίες μου για την επικαιροποιημένη προετοιμασία του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση: η τρέχουσα κρίση και τα διδάγματα που αντλήθηκαν θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία των συζητήσεών μας». 

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου της κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και σε ιστότοπο όπου έχουν συγκεντρωθεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και πόροι ηλεκτρονικής μάθησης για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κορονοϊού.