ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – COVID-19: ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ GABRIEL ΚΑΙ BRETON – ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 11.00 (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)
24 Απριλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Οδηγίες της ΕΕ για ασφαλή επιστροφή στον χώρο εργασίας
24 Απριλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο Μισέλ, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για τον κορονοϊό στις 23 Απριλίου

Σε ευχαριστώ πολύ Σαρλ.

Θα συνεχίσω από τα όσα ανέφερες. Η υγειονομική κατάσταση δεν είναι σε καμία περίπτωση υπό πλήρη έλεγχο και σε πολλά κράτη μέλη η πανδημία δεν έχει ακόμη φθάσει στην κορύφωση της. Παράλληλα, γνωρίζουμε ήδη ότι η κλίμακα, η ταχύτητα και ο οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι πρωτοφανείς για τη σύγχρονη εποχή.

Αν και η πανδημία δεν γνωρίζει σύνορα και εθνικότητες, ορισμένες χώρες έχουν σίγουρα πληγεί σφροδρότερα από άλλες. Αν δεν δράσουμε αποφασιστικά και συλλογικά, η ανάκαμψη δεν θα είναι συμμετρική και οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών θα διευρυνθούν.

Ως εκ τούτου, είμαι ευτυχής που απόψε οι ηγέτες ανέθεσαν στην Επιτροπή να διαμορφώσει τη συλλογική μας αντίδραση στην κρίση. Πράγματι, θα αξιολογήσουμε εντελεχώς τις επιπτώσεις της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά, στα κράτη μέλη μας, αλλά και σε συγκεκριμένους τομείς.

Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί παντού, όμως σε ορισμένα κράτη μέλη θα μειωθεί πιο απότομα από ό,τι σε άλλα, ενώ ορισμένοι τομείς, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, θα υποστούν μεγαλύτερη ζημιά. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της κρίσης διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, καθώς ορισμένα είναι σε θέση να παράσχουν πολύ μεγαλύτερη άμεση δημοσιονομική στήριξη στις οικονομίες τους.

Ένα παράδειγμα που συζητήσαμε είναι οι κρατικές ενισχύσεις. Μέχρι σήμερα, οι κρατικές ενισχύσεις ανέρχονται σε περίπου 1,8 τρισ. ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο ύψος των κρατικών ενισχύσεων που παρέχουν τα κράτη μέλη μας, το οποίο συνδέεται με το οικονομικό περιθώριο που διαθέτουν. Η διαφορά αυτή, εάν δεν αντισταθμιστεί, θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στους ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Πρέπει να διαμορφώσουμε μια κοινή, μελλοντικά βιώσιμη απάντηση στο ζήτημα αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η συνοχή της ενιαίας αγοράς και η κοινή της ευημερία. Η αντίδρασή μας θα πρέπει κατ’ αρχήν να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε η κρίση κι έπειτα να οδηγήσει στην ανάκαμψη, να οικοδομήσει ανθεκτικότητα και να καθοδηγήσει τις οικονομίες μας στον δρόμο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης με δίκαιο τρόπο.

Είμαι πεπεισμένη ότι υπάρχει μόνο ένα μέσο που μπορεί να αντεπεξέλθει στο μέγεθος του έργου που απαιτείται για την ανάκαμψη και ότι αυτό είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, σαφώς συνδεόμενος με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός είναι δοκιμασμένος στον χρόνο, τον γνωρίζουν όλοι, χαίρει τις εμπιστοσύνης όλων των κρατών μελών και είναι καθεαυτού σχεδιασμένος για επενδύσεις, για τη συνοχή και τη σύγκλιση. Γι’ αυτό χαίρομαι που τα κράτη μέλη επέδειξαν ενότητα και που παρότρυναν ένθερμα την Επιτροπή να διερευνήσει καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με το ΠΔΠ.

Το επόμενο ΠΔΠ, ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της εποχής μετά την κρίση του κορονοϊού. Πρέπει να αυξήσουμε τη δύναμη πυρός του ώστε να μπορέσει να παραγάγει τις αναγκαίες επενδύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, θα προτείνουμε την αύξηση του λεγόμενου «ελεύθερου ύψους», δηλαδή του περιθωρίου μεταξύ του υφιστάμενου ανώτατου ορίου στο ΠΔΠ και του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων. Χάρη στις νομικές εγγυήσεις των κρατών μελών, η Επιτροπή θα μπορεί να συγκεντρώνει κεφάλαια, τα οποία στη συνέχεια θα διοχετεύονται μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στα κράτη μέλη.

Βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων για τις ανάγκες, υπολογίζουμε ότι θα απαιτηθεί ανώτατο όριο ιδίων πόρων ύψους περίπου 2 % του ΑΕΕ επί δύο ή τρία έτη αντί του ισχύοντος 1,2 %. Όπως ανέφερα, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διοχετευτούν πίσω στο ΠΔΠ μέσω ενός προγράμματος ανάκαμψης και θα συγκεντρωθούν σε ορισμένα προγράμματα που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Θα ήθελα να κατονομάσω τέσσερις τομείς στους οποίους αναφέρομαι: ενισχυμένη οικονομική στήριξη για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη και για τη συνοχή (εδώ θα διοχετευτεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων)· φυσικά, περισσότερες επενδύσεις για τις σύγχρονες πολιτικές μας, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την ψηφιακή μετάβαση και την ενισχυμένη στρατηγική αυτονομία· ένα μικρότερο μέρος θα πάει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινών μας μέσων αντιμετώπισης κρίσεων (δηλαδή διδάγματα που αντλήσαμε από αυτή την κρίση)· και φυσικά πρέπει να υπάρχει ένας πυλώνας για την ενίσχυση της στήριξης που παρέχουμε στη γειτονία και στους εταίρους μας. Η επένδυση θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρής κατά τα πρώτα έτη, και φυσικά, πρέπει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων.

Όλη αυτή η προσπάθεια αποσκοπεί στην προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και της Ένωσής μας. Αν την φέρουμε σε πέρας με επιτυχία, τότε κάθε λεπτό του ευρώ που πληρώνουμε σήμερα για επενδύσεις θα αξίζει.

Σας ευχαριστώ.

Press Release in English