Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η Επιτροπή λαμβάνει από την Ιταλία την πρώτη προκαταρκτική αίτηση στήριξης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για υγειονομική έκτακτη ανάγκη
27 Απριλίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-COVID-19: ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
29 Απριλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση για περαιτέρω επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να περιλάβει δάνεια μειωμένης εξασφάλισης

Στις 24 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση ένα περαιτέρω σχέδιο πρότασης για την αποσαφήνιση μιας πτυχής του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσειςτο οποίο εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2020.

Η Επιτροπή επί του παρόντος εκπονεί τη δεύτερη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου. Συγκεκριμένα, από τις 9 Απριλίου, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση να διευρυνθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβαίνουν σε ανακεφαλαιοποιήσεις εταιρειών που έχουν ανάγκη.

Αυτή η προταθείσα περαιτέρω τροποποίηση που έχει αποσταλεί για διαβούλευση θα συμπληρώνει το υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά τα δάνεια, καθορίζοντας τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούν να χορηγούν δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με ευνοϊκούς όρους για τη στήριξη των οικονομιών τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς διασφαλίσεις για τον περιορισμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Η πρόταση έγινε κατόπιν σχετικών αιτημάτων που υπέβαλαν διάφορα κράτη μέλη κατά την πρώτη διαβούλευση. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.