Δελτίο Τύπου – Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την οικονομική ανάκαμψη
29 Απριλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η ΕΕ στηρίζει την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα
29 Απριλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Αντιμετώπιση του κορονοϊού: η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ΕΕ

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της δέσμης μέτρων είναι να διασφαλιστεί η δυνατότητα των τραπεζών να συνεχίσουν να δανείζουν χρήματα για τη στήριξη της οικονομίας και να συμβάλλουν στον μετριασμό του σημαντικού οικονομικού αντικτύπου του κορονοϊού. Περιλαμβάνει ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με το λογιστικό πλαίσιο και το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας της ΕΕ, καθώς και στοχευμένες βραχυπρόθεσμες τροποποιήσεις των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ.

Οι κανόνες που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησαν τις τράπεζες της ΕΕ ανθεκτικότερες και καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τους κραδασμούς της οικονομίας. Στη σημερινή ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι οι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν στις τράπεζες και στις εποπτικές τους αρχές να ενεργούν με ευέλικτο αλλά υπεύθυνο τρόπο κατά τη διάρκεια οικονομικών κρίσεων, για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Επίσης, με τον σημερινό κανονισμό, τίθενται σε εφαρμογή ορισμένες στοχευμένες αλλαγές προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων για χορήγηση δανείων και απορρόφηση ζημιών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη ανθεκτικότητά τους.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Στηρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού. Ο τραπεζικός τομέας μπορεί να κάνει πολλά για να βοηθήσει. Αξιοποιούμε πλήρως την ευελιξία των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ και προτείνουμε στοχευμένες νομοθετικές αλλαγές για να δώσουμε τη δυνατότητα στις τράπεζες να κρατήσουν ανοιχτές τις στρόφιγγες ρευστότητας, έτσι ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Σύντομα, θα εγκαινιάσω συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, φέρνοντας σε επαφή εκπροσώπους των καταναλωτών και των επιχειρήσεων με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πλέον επείγουσες ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεών μας.»

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα για να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών για την περαιτέρω στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η απάντηση της ΕΕ στην παρούσα κρίση πρέπει να είναι συντονισμένη, προκειμένου να αποφευχθεί ο εθνικός κατακερματισμός και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Στοχευμένες τροποποιήσεις των τραπεζικών κανόνων

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα ορισμένες στοχευμένες βραχυπρόθεσμες τροποποιήσεις των κανόνων προληπτικής εποπτείας των τραπεζών της ΕΕ (κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα των τραπεζών για χορήγηση δανείων και απορρόφηση ζημιών λόγω του κορονοϊού. Η Επιτροπή προτείνει έκτακτα προσωρινά μέτρα για να αμβλυνθεί ο άμεσος αντίκτυπος των εξελίξεων λόγω του κορονοϊού, με την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων στα κεφάλαια των τραπεζών, με την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των δημοσίων εγγυήσεων που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, με την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης και με την τροποποίηση του τρόπου εξαίρεσης ορισμένων ανοιγμάτων από τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την επίσπευση της ημερομηνίας εφαρμογής πολλών συμφωνηθέντων μέτρων που παρέχουν κίνητρα στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση εργαζομένων, ΜΜΕ και έργων υποδομής.

Ερμηνευτική ανακοίνωση

Η σημερινή ανακοίνωση επιβεβαιώνει τις πρόσφατες δηλώσεις περί ευελιξίας στο πλαίσιο των κανόνων λογιστικής και προληπτικής εποπτείας, μεταξύ άλλων εκείνες από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές να κάνουν χρήση της ευελιξίας του λογιστικού πλαισίου και του πλαισίου προληπτικής εποπτείας της ΕΕ. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση επιβεβαιώνει — και επικροτεί — την ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τη δημόσια και ιδιωτική αναστολή της αποπληρωμής των δανείων (κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ της 2ας Απριλίου). Στην ανακοίνωση επισημαίνονται επίσης οι τομείς στους οποίους οι τράπεζες καλούνται να ενεργούν υπεύθυνα, για παράδειγμα με την αποχή από τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους ή με την υιοθέτηση συντηρητικής προσέγγισης όσον αφορά την καταβολή μεταβλητών αμοιβών. Στη σημερινή ανακοίνωση υπενθυμίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μέσω ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ανέπαφων και ψηφιακών πληρωμών.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.