Δελτίο Τύπου – Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: συγκεντρώθηκαν 7,4 δισ. ευρώ για την καθολική πρόσβαση σε εμβόλια
5 Μαΐου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – COVID-19: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΕ ΖΗΤΟΥΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
6 Μαΐου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση και την επέκταση του συστήματος κουπονιών για ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την παράταση του ελληνικού συστήματος κουπονιών, αξίας 50 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη της διάδοσης υπερταχειών ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα έως τις 31 Μαρτίου 2022. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος, ώστε εκτός από τους καταναλωτές και τους αυτοαπασχολούμενους να μπορούν και οι επιχειρήσεις να λάβουν τη δημόσια στήριξη υπό μορφή κουπονιών.

 

Τον Ιανουάριο του 2019, η Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό σύστημα για την υποστήριξη της διάδοσης ευρυζωνικών υπηρεσιών με ταχύτητες καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps) και δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps) στην Ελλάδα. Βάσει του συστήματος, τα κουπόνια καλύπτουν μέρος των εξόδων εγκατάστασης και του μηνιαίου τέλους για μέγιστη περίοδο 24 μηνών.

 

Το σύστημα, το οποίο αρχικά απευθυνόταν στους καταναλωτές και τους αυτοαπασχολούμενους, επρόκειτο να λήξει στις 31 Μαρτίου 2020. Τον Απρίλιο του 2020, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της:

 

i) να παρατείνει τη διάρκεια του συστήματος έως τις 31 Μαρτίου 2022 και

ii) να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του και στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρέχουν υπερταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες από οποιονδήποτε τηλεπικοινωνιακό πάροχο μπορεί να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες σε κατάλληλες υπάρχουσες ευρυζωνικές υποδομές.

 

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο, όπως τροποποιήθηκε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπίστωσε ότι η Ελλάδα παρακολούθησε στενά την εφαρμογή του μέτρου και ότι προτίθεται να συνεχίσει την παρακολούθηση αυτή, ώστε να αποφευχθεί η αθέμιτη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

 

Το σύστημα κουπονιών θα συνοδεύεται από λεπτομερή αξιολόγηση του αντικτύπου του στην αγορά.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα υποβληθούν από την Ελλάδα στην Επιτροπή έως τον Δεκέμβριο του 2021.

 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα συνάδει με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ που καθορίζονται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη και στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit».

 

Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν προσεχώς διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.56599.