ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΜΗΝΥΜΑ SASSOLI ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ: “ΔΕΙΞΤΕ ΘΑΡΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΕ”
7 Μαΐου, 2020
Δελτίο Τύπου «Αναζητώντας τα αστέρια της Ευρώπης» – Ημέρα της Ευρώπης 2020
8 Μαΐου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η Επιτροπή παραδίδει την πρώτη παρτίδα 1,5 εκατομμυρίου μασκών από τα 10 εκατομμύρια μάσκες που αγοράστηκαν για τη στήριξη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ

Εντός των προσεχών ημερών, 1,5 εκατομμύριο ιατρικές μάσκες θα παραδοθούν σε 17 κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από τον κορονοϊό. Η εν λόγω τελευταία ενωσιακή παράδοση μασκών αποτελεί μέρος ενός νέου πακέτου 10 εκατομμυρίων μασκών, οι οποίες αγοράστηκαν με χρηματοδότηση της Επιτροπής μέσω του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης, για την παροχή απευθείας στήριξης στα κράτη μέλη με σκοπό τον μετριασμό των άμεσων επιπτώσεων της πανδημίας και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση των αναγκών που συνδέονται με την έξοδο και την ανάκαμψη.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τα κράτη μέλη στην προσπάθεια εφοδιασμού του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με προστατευτικό εξοπλισμό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι σύγχρονοι ήρωες της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη της ΕΕ γίνεται πράξη για την κάλυψη των αναγκών των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση στήριξη των εθνικών προσπαθειών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας: μαζί, μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη.»

Οι μάσκες θα παραδοθούν στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που τις χρειάζονται σε εβδομαδιαίες παρτίδες του 1,5 εκατομμυρίου μασκών κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι εβδομάδων.

Οι παραδόσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις εκατοντάδες χιλιάδες μάσκες που παρασχέθηκαν ήδη από το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού rescEU τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς και στη βοήθεια που κινητοποιήθηκε μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Πριν από λίγες μόλις εβδομάδες, στις 24 Απριλίου, η Επιτροπή αποφάσισε να κινητοποιήσει, στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI), 320 εκατ. ευρώ για δράσεις στήριξης έκτακτης ανάγκης, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ προορίζονται για βασικά υγειονομικά προϊόντα, τα οποία θα αγοραστούν κατά τους προσεχείς μήνες.

Ιστορικό

Η Επιτροπή κινητοποιεί κονδύλια ύψους 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την απευθείας στήριξη των συστημάτων υγείας των κρατών μελών, εκ των οποίων 2,7 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν μέσω του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης και 300 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν μέσω του αποθέματος ιατρικού εξοπλισμού rescEU. Πρόσθετες συνεισφορές είναι δυνατόν να γίνουν, μεταξύ άλλων από τα κράτη μέλη.

Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης παρέχει τη δυνατότητα να στηριχθούν απευθείας τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μέσω μέτρων που μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο αν ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ. Το εν λόγω μέσο δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα μέσα (κοινές προμήθειες, rescEU κ.λπ.), αλλά τα συμπληρώνει.

Με αυτό, η Επιτροπή αποκτά τη δυνατότητα να στηρίξει ευρύ φάσμα στόχων, μεταξύ των οποίων:

  • η αγορά ιατρικού εξοπλισμού, όπως αναπνευστήρων και μασκών·
  • ο συντονισμός και η οικονομική στήριξη της μεταφοράς ασθενών σε κράτη μέλη της ΕΕ με ελεύθερο νοσοκομειακό δυναμικό·
  • η αύξηση της διαθεσιμότητας και της διενέργειας εξετάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ·
  • η υποστήριξη της παραγωγής και διανομής εμβολίων, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να αποτελούν το αποτέλεσμα σημαντικής στήριξης στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Χάρη στο εργαλείο αυτό, η ΕΕ μπορεί να υλοποιήσει στοχευμένες δράσεις για την πρόληψη και τον μετριασμό των άμεσων οξειών επιπτώσεων της πανδημίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, καθώς και να στηρίξει με συντονισμένο τρόπο δράσεις για την κάλυψη των αναγκών που συνδέονται με την έξοδο και την ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή θα παρέχει μια ολιστική ενωσιακή απόκριση καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

Για την υλοποίηση της στήριξης, η Επιτροπή συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές υγείας, διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Ιατρική και υγειονομική στήριξη της ΕΕ