ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΕΚ ΖΗΤΑ ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (13-16.05.2020)
13 Μαΐου, 2020
Δελτίο Τύπου – Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών προωθεί έργα αξίας 34 δισεκατομμυρίων ευρώ στη δεξαμενή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
14 Μαΐου, 2020

ALERT – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 – ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 12.00 (ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (13-16.05.2020)

Το ΕΚ θα συζητήσει τη χρήση εφαρμογών “έξυπνων τηλεφώνων’’ στη διαχείριση της πανδημίας και τους κινδύνους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή.

Σε συζήτηση με τον Επίτροπο Reynders και το Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που αναπτύσσονται και ήδη χρησιμοποιούνται σε ορισμένα κράτη μέλη για ιχνηλάτηση ατόμων που έχουν μολυνθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τον ιό. Οι ευρωβουλευτές θα εγείρουν ζητήματα σχετικά με τον αντίκτυπο των εφαρμογών αυτών σε θεμελιώδη Ευρωπαϊκά δικαιώματα, όπως η προστασία δεδομένων και η ιδιωτική ζωή.

 

Στις 16 Απριλίου, η Επιτροπή δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών ιχνηλάτησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές συμμορφώνονται με τους νόμους της ΕΕ περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στην ολομέλεια ζωντανά μέσω του EP Live, και EbS+.